Sådan arbejder Ørsted på at sikre en bæredygtig udbygning af grøn energi

I takt med at vedvarende energi vokser i et hidtil uset tempo og omfang, har Ørsted udpeget tre bæredygtighedsudfordringer, som er afgørende for at fremme en bæredygtig udbygning af grøn energi. Læs mere i Ørsteds bæredygtighedsrapport for 2020.
 

I løbet af de seneste ti år er vedvarende energi blevet langt mere og hurtigere udbredt på verdensplan, og omfanget forventes at tredobles fra ca. 1.600 GW installeret kapacitet i 2020 til næsten 4.500 GW i 2030. En fremskyndet udbygning af grøn energi er afgørende for at halvere CO2-udledningen inden udgangen af dette årti og begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Ørsted, der er et af verdens største selskaber inden for vedvarende energi, arbejder for at sikre en bæredygtig udbygning af grøn energi. I sin bæredygtighedsrapport for 2020 giver Ørsted et indblik i de primære bæredygtighedsudfordringer, som branchen skal løse for at fremme en hurtig og bæredygtig udbygning af grøn energi.

"Som globalt samfund er vi nødt til at gennemføre en systemisk omstilling af et hidtil uset omfang for at opnå en nettoudledning på nul," siger administrerende direktør i Ørsted, Mads Nipper. "Vi skal udbygge produktionen af grøn strøm markant, fremskynde udfasningen af fossile brændstoffer i elproduktionen, øge den grønne elektrificering af de sektorer, der i øjeblikket anvender fossile brændstoffer, og fortsat øge energieffektiviteten i alle dele af samfundet. Og det er helt afgørende, at vi gør det nu."

Mads Nipper fortsætter: "Vedvarende energi er en helt central løsning på klimaforandringerne, men en øget udbredelse af grøn energi rummer også vigtige bæredygtighedsudfordringer, som vi som energisektor er nødt til at finde løsninger på."

Læs rapporten på engelsk: A sustainable build-out of green energy.

Tre vigtige bæredygtighedsudfordringer
Siden 2006 har Ørsted nedbragt sin CO2-udledning med 87 % og er dermed godt på vej til at nå sit mål om en CO2-neutral energiproduktion og drift inden 2025. Det vil gøre Ørsted til det første store energiselskab, der omstiller sig fra fossile brændstoffer og når en nettoudledning på nul.

Selskabet sigter også mod at reducere CO2-udledningen uden for sine egne fire vægge med sit mål om, at dets samlede klimaaftryk skal være en nettoudledning på nul i 2040. Det indebærer en gradvis udfasning af engroskøb og -salg af naturgas og et tæt samarbejde med strategiske leverandører om CO2-reduktioner i forsyningskæden.

Med afsæt i den plan har Ørsted opstillet tre udfordringer, som selskabet mener er særligt vigtige for en bæredygtig udbygning af grøn energi, og som vil blive søgt løst ved hjælp af bæredygtighedsprogrammer, hvis formål er, at:

Med en programbaseret og systematisk tilgang til disse bæredygtighedsudfordringer vil Ørsted fortsætte arbejdet med at gøre sin grønne energiportefølje mere bæredygtig.

Deling af viden om bæredygtighed
I løbet af de seneste ti år har Ørsted omstillet sig fra at være et energiselskab baseret på fossile brændstoffer til et globalt, grønt energiselskab. Samtidig har Ørsted arbejdet på at tackle andre presserende bæredygtighedsudfordringer, der påvirker forretningen.

I Ørsteds bæredygtighedsrapport for 2020 bliver der set nærmere på fem centrale indsatsfaser, der fokuserer på bæredygtighedsudfordringer, som har betydning for Ørsteds forretning og interessenter, og dermed bidrager til at understøtte selskabets resultater og langsigtede værdiskabelse.

"Vi mener, at vi kun kan hjælpe hinanden med at blive bedre til at arbejde med bæredygtighed ved at dele og være i dialog om forretningspraksis. Derfor har vi i år valgt at gå mere i detaljer om vores tilgang til bæredygtighed end i vores tidligere rapporter," forklarer Mads Nipper.

Læs mere om Ørsteds tilgang til bæredygtighed og bæredygtighedsprogrammer ved at downloade rapporten, på engelsk: A sustainable build-out of green energy.

Ørsteds vigtigste bæredygtighedsresultater i 2020
Ørsted er blandt de første energiselskaber, der har CO2-reduktionsmål, som er i tråd med det, som ifølge videnskaben er nødvendigt for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Målene blev godkendt af Science Based Targets Initiative (SBTi) i 2020. Blandt andre højdepunkter inden for bæredygtighed i det seneste år kan nævnes: 

  • CO2-intensiteten i energiproduktionen er reduceret med 87 % sammenlignet med 2006 - målet er 98 % inden 2025
  • 90 % af energiproduktionen kommer fra vedvarende energikilder - målet er 99 % inden 2025
  • reduktion på 13 % i CO2-udledningen fra forsyningskæden samt engroskøb og -salg af naturgas sammenlignet med 2018 - målet er 50 % inden 2032
  • 9,3 GW vedvarende energikapacitet installeret inden for havvind, landvind og solenergi
  • selskabets grønne aktiver i drift fjerner udledning af 13,1 mio. tons CO2 om året
  • 26 ud af 28 vigtige strategiske leverandører inden for havvind har rapporteret deres udledning til CDP som en del af Ørsteds arbejde med at reducere CO2-udledningen i forsyningskæden
  • selskabet er medstifter af Climate Groups SteelZero-initiativ med det formål at fremme den innovation på tværs af sektorer, der er nødvendig, for at reducere CO2-udledningen fra stålproduktion
  • selskabet er blevet tildelt en 'A'-score fra CDP for andet år i træk for sit arbejde med klimaforandringer
  • selskabet er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab og verdens næstmest bæredygtige selskab på tværs af alle sektorer i Global 100-indekset for 2021.

Kontaktinformation
Devapriyo Das
Senior Communication Advisor, Ørsted
dedas@orsted.dk
99 55 46 14

Anders Stougaard
Ørsted Media Relations
astou@orsted.dk
99 55 67 39