Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om første brintprojekt

Ørsted har truffet endelige investeringsbeslutning om det danske demonstrationsprojekt H2RES, der skal bruge havvind til at producere vedvarende brint. Projektet forventes at producere den første brint i slutningen af 2021 og bliver Ørsteds første brintprojekt i drift.
Avedøreværket hvor H2RES skal opføres.
Avedøreværket hvor H2RES skal opføres.

Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om H2RES, et demonstrationsprojekt til vedvarende brintproduktion på Avedøre Holme i København. H2RES bliver Ørsteds første vedvarende brintprojekt i drift og markerer en ny æra i Ørsteds grønne rejse, hvor energien fra havvind udnyttes til at nedbringe samfundets CO2-udledning ud over direkte elektrificering, hvilket åbner nye veje mod nul-udledning for sektorer, hvor det ellers er vanskelligt at nedbringe CO2-udledningen.

H2RES-projektet vil få en kapacitet på 2 MW. Anlægget vil dagligt producere op mod omkring 1.000 kg vedvarende brint, der skal bruges som brændstof til vejtransport i Storkøbenhavn og på Sjælland. Projektet forventes at producere den første brint i slutningen af 2021.

Martin Neubert, koncerndirektør og administrerende direktør for Ørsted Offshore, siger:

"Vi ser vedvarende brint og andre bæredygtige brændstoffer som hjørnesten på vejen mod CO2-neutralitet inden 2050, og H2RES vil bidrage med vigtige erfaringer, der kan være med til at gøre Europas ambitiøse udbygningsmål for vedvarende brint til en ny industriel succeshistorie. Med de rette rammevilkår, der tilskynder til fravalg af fossile brændstoffer, kan vedvarende brint reducere CO2-udledningen i transportsektoren og den tunge industri, hvilket er altafgørende for at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi."

Ørsted har gennem de seneste 18 måneder indgået partnerskaber med forskellige konsortier om syv projekter inden for vedvarende brint i Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien.

De praktisk talt ubegrænsede, globale havvindressourcer egner sig ideelt til at drive produktionen af vedvarende brint via elektrolyse. H2RES-projektet skal med brug af Ørsteds to 3,6 MW-havvindmøller ved Avedøre Holme undersøge, hvordan man bedst kan kombinere en elektrolysator med den varierende strømproduktion fra havvind.

Anders Nordstrøm, Vice President og chef for Ørsteds brintaktiviteter, siger:

"Vedvarende brint bliver afgørende for opfyldelsen af Danmarks ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen. H2RES er et eksempel på, hvordan offentlig medfinansiering, kombineret med en engageret brintindustri og ambitiøse aftagere, kan drive den grønne omstilling af transportsektoren. H2RES er et lille, men vigtigt skridt i retning af produktion af vedvarende brint i stor skala, og projektet vil give os mulighed for at demonstrere, hvordan havvind kombineret med elektrolyse på land kan nedbringe CO2-udledningen ud over direkte elektrificering."

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen har tidligere tildelt 34,6 millioner kroner til udviklingen af H2RES til Ørsted, Everfuel Europe A/S, NEL Hydrogen A/S, Green Hydrogen Systems A/S, DSV Panalpina A/S, Brintbranchen og Energinet Elsystemansvar A/S.


Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Tom Christiansen
+45 99 55 60 17
tomlc@orsted.dk