Gymnasielærer og youtuber hædres med H.C. Ørsted-medalje

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler H.C. Ørsted-medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab til lektor Lasse Seidelin Bendtsen, Borupgaard Gymnasium i Ballerup. Med medaljen og æren følger et rejselegat på 25.000 kr. samt 50.000 kr. til et projekt på gymnasiet sponseret af Ørsted.
Lasse Seidelin Bendtsen er årets modtager af H.C. Ørsted-medaljen i bronze.
Lasse Seidelin Bendtsen er årets modtager af H.C. Ørsted-medaljen i bronze.
 

Lektor Lasse Seidelin Bendtsen har siden 2003 været ansat på Borupgaard Gymnasium, hvor han underviser i fagene fysik og astronomi. Hans undervisning er kendetegnet ved et ekstraordinært engagement, et højt fagligt niveau og en stor didaktisk indsigt, og hans kreative ideer fremmer elevernes nysgerrighed, refleksion og interesse for naturvidenskab.

 
SNUs præsident, professor, dr.scient. Dorte Olesen siger: "Lasse Seidelin Bendtsen er en af de ildsjæle, der inspirerer næste generation til at sætte sig ind i de naturvidenskabelige fag, som står så centralt i nutidens globale samfundsudvikling, og det er en uhyre vigtig indsats, som vi er meget glade for at kunne belønne med en H.C. Ørsted-medalje." 

Lasse har udviklet begrebet oplevelsesbaseret undervisning som en ny tilgang til naturvidenskabsundervisning, og det er med til at løfte såvel svage som stærke elever. Undervisningen bygger på oplevelser, der åbner for nysgerrighed, interesse og engagement hos eleverne. Hans store indsats har ikke kun løftet den faglige formidling og interessen for naturvidenskab i hans egen undervisning, for undervisningsprincipperne har vundet indpas som hele skolens officielle pædagogiske indsats.


Formidler med stor rækkevidde
I mange sammenhænge har Lasse formidlet naturvidenskab til en større målgruppe gennem hjemmesider, artikler, bøger, på museer og på film. Således bliver hans YouTube-kanal set flittigt af elever inden og uden for gymnasiet. Han har også været videnskabelig konsulent på Louisiana og medarbejder på hjemmesiden hos DTU Space og har skrevet en bog om fysikfaglige skriveøvelser. 


Lasse har også skabt et samarbejde med de lokale folkeskoler om at udbyde astronomi på gymnasieniveau som valgfag i folkeskolen og har lavet talrige arrangementer, hvor gymnasieelever har formidlet naturvidenskab til folkeskoleelever på nye og kreative måder, ligesom han er en væsentlig aktør i skolens årlige Science Event. Ikke kun gymnasie- og folkeskoleelever har haft gavn af Lasse, han har også  holdt foredrag og workshops for kolleger landet over samt i udlandet.

Jesper Skov Gretlund, chef for matematisk modellering i Ørsted siger: "Fra Ørsted's side er vi meget glade for at kunne medvirke til at give en H.C. Ørsted-medalje til en så inspirerende gymnasielærer som Lasse Seidelin Bendtsen. Gymnasielærere er utroligt vigtige for uddannelsen af dygtige og motiverede naturvidenskabsfolk, som vi i den grad har brug for i branchen for vedvarende energi. Blandt mange imponerende kandidater til dette års bronzemedalje står Lasse som en fortjent vinder med sine unikke bidrag både på sin lokale uddannelsesinstitution og inden for sit felt generelt. Stort tillykke herfra."

Om medaljen
SNU har siden 2012 sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet ved en årlig uddeling H.C. Ørsted-medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere og fremragende formidlere i den gymnasiale verden inden for Selskabets fagkreds. Medaljen uddeles nu for tiende gang.


En inspirerende gymnasielærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2020 sker på baggrund af indstillinger fra gymnasierektorer, kolleger og elever over hele Danmark, som er blevet bedømt af et syvpersoners fagkyndigt bedømmelsesudvalg under ledelse af fhv. rektor Hans Lindemann, Metropolitanskolen. Selve overrækkelsen af årets bronzemedalje er blevet udskudt som følge af de skærpede COVID-19-restriktioner.

Om Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU)
SNU blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi - og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser. Se mere på SNUs facebookside.


Kontaktinformation
Selskabet for Naturlærens Udbredelse
Dorte Olesen
29926300
doole@dtu.dk

Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
99556739
astou@orsted.dk