Ørsted tilslutter sig SteelZero for at understøtte omstilling til lavemissionsstål

Det grønne energiselskab ser lavemissionsstål som en forudsætning for at opnå en CO2-neutral forsyningskæde i 2040 og for at verden kan indfri globale klimamål.
 

SteelZero, der lanceres i dag, er et globalt initiativ, som skal øge markedets efterspørgsel på CO2-neutralt stål. Initiativet støttes af selskaber, der er storforbrugere af stål, heriblandt Ørsted.

Stålindustrien står for omkring 7 % af den globale CO2-udledning og er dermed blandt de industrier, der bidrager mest til klimaforandringerne. CO2-neutralt stål er en væsentlig brik for at nå de globale klimamål og gøre stålindustrien og værdikæden klimaneutral.

Ørsted, der er godt på vej til at blive CO2-neutral i 2025, har et mål om at have en CO2-neutral forsyningskæde i 2040. Stål tegner sig for omkring halvdelen af CO2-udledningen i Ørsteds forsyningskæde inden for havvind. Det stål, der anvendes i selskabets vindmølleparker, er højt specialiseret, og der findes ingen kommercielt bæredygtige lavemissionsalternativer i dag.

"Som et af verdens største selskaber inden for vedvarende energi har vi sat os som mål at gøre hele vores forsyningskæde CO2-neutral i 2040," siger Jakob Askou Bøss, strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted. "Og det er ikke muligt uden lavemissionsstål. Ved at deltage i SteelZero-initiativet gør vi det klart for stålindustrien, at vi er klar til at tage del i den innovation og det samarbejde, der skal til for at kunne nå målet."

Samarbejder med leverandører om klimaneutral forsyningskæde
I januar 2020 lancerede Ørsted et program, der skal reducere udledningen fra de mest CO2-intensive led i virksomhedens forsyningskæde: fremstilling af vindmøller, fundamenter, transformerstationer, kabler og komponenter. Disse komponenter produceres ved hjælp af materialer, som kræver meget energi at udvinde og fremstille. Ørsteds strategiske leverandører bliver bedt om at oplyse, hvor meget CO2 de udleder, sætte videnskabeligt baserede mål for CO2-reduktion og bruge 100 % vedvarende energi i produktionen samt andre væsentlige krav.

Der er betydelige tekniske udfordringer, der skal løses for at nå en CO2-neutral forsyningskæde, også i forhold til stål. Der er behov for betydelig innovation for at finde bæredygtige og konkurrencedygtige metoder til produktion af lavemissionsstål, og det kræver et tæt samarbejde med leverandørerne. SteelZero-initiativet vil understøtte dette engagement ved at fremme innovation inden for lavemissionsstål og samarbejdet på tværs af værdikæden for stål.

"Den gode nyhed er, at vores strategiske leverandører har de samme ambitioner som os," siger Jakob Askou Bøss. "Indtil videre har vi fået en masse positive tilkendegivelser, og vores leverandører bakker op om initiativet. Og det klare budskab er, at vi skal løse det her sammen."

Vejen til CO2-neutralt stål
SteelZero er et nyt initiativ fra nonprofitorganisationen The Climate Group, som driver initiativet i samarbejde med ResponsibleSteel. De organisationer, der tilslutter sig SteelZero, forpligter sig til en omstilling i forhold til at indkøbe, betinge sig anvendelse af eller lagerføre 100 % CO2-neutralt stål inden 2050. Samtidig forpligter medlemmerne sig også til et foreløbigt mål for 2030 med forskellige muligheder for at nå målet.

Jenny Chu, ansvarlig for energiproduktivitetsinitiativer hos Climate Group, siger: "Stål er et kritisk materiale for den vedvarende energisektor, men produktionen af stål tegner sig for en væsentlig del af udledningen fra virksomhedernes forsyningskæder. Derfor er det meget opmuntrende, at Ørsted, et af verdens største grønne energiselskaber, melder sig som medstifter af SteelZero. Det er modigt af Ørsted at forpligte sig til at indkøbe 100 % CO2-neutralt stål i 2040, og det viser ikke alene ægte lederskab og ambitioner, men kan også være med til at inspirere Ørsteds konkurrenter og andre i forsyningskæden til at følge trop."
 

 
Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
astou@orsted.dk
+45 99 55 67 39