Ørsted igen anerkendt som førende klimavirksomhed på CDP's A-liste

For andet år i træk får Ørsted den prestigefyldte score ’A’ for sin indsats mod klimaforandringerne. Virksomheder på CDP's A-liste betragtes som førende inden for klima og miljø og høster høj anerkendelse hos investorer.
Med CDP-scoren anerkendes Ørsted for tiltag, der skal reducere CO2-udledningen på tværs af Ørsteds samlede CO2-aftryk samt transparent rapportering af den finansielle effekt af klimarisici i overensstemmelse med anbefalingerne fra the Task Force on Climate-related Finanial Disclosures (TCFD).

På baggrund af virksomhedens klimarapportering til CDP i 2020 afspejler scoren A også Ørsteds mål for CO2-reduktion, der er godkendt som værende i overensstemmelse med det, som forskerne siger er nødvendigt for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

”Vi er glade for, at vi igen optræder på CDP's A-liste. Vi har reduceret vores CO2-udledning markant og rapporterer åbent og transparent til investorer om klimapåvirkninger,” siger Jakob Askou Bøss, strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted. ”Ørsted er godt på vej til at blive CO2-neutral i 2025, og vi sigter efter at nå en netto-nuludledning i 2040. Vi inddrager vores strategiske leverandører i arbejdet og opfordrer dem til at kortlægge, rapportere og reducere deres CO2-udledning. Forståelse for klimapåvirkningen i vores forsyningskæde er et afgørende første skridt mod vores mål for 2040.”

Leverandørerne med ombord
I takt med at Ørsted fremskynder udbygningen af grøn energi, sætter virksomheden ekstra fokus på at reducere CO2-udledning fra forsyningskæden ved at indgå i et tæt samarbejde med leverandørerne. I januar 2020 lancerede Ørsted et program, der skal reducere CO2-udledningen fra de mest CO2-intensive kategorier i virksomhedens forsyningskæde.

Strategiske leverandører bliver fx bedt om at identificere de mest CO2-intensive dele af deres forretning, udvikle køreplaner for reduktion af CO2-udledning og opstille videnskabeligt baserede mål for CO2-reduktion. Reduktion af CO2-udledningen fra værdikæden er en fælles rejse, og programmet er et signal til leverandørerne om, at Ørsted er med til at skabe efterspørgsel på produkter med lavt CO2-aftryk. 

”Indtil videre har vi fået en masse positiv feedback, og vores leverandører bakker op om initiativet. Det klare budskab er, at vi skal løse det her sammen,” siger Jakob Askou Bøss.

Tager føringen
I år har flere end 5.800 virksomheder indsendt klimadata til vurdering hos CDP, og kun 5 % af disse har fået plads på A-listen for 2020 – heriblandt Ørsted.

”Det at tage føringen inden for gennemsigtighed og handling på miljøområdet er et af de vigtigste skridt, som virksomheder kan tage, og det er endnu mere imponerende i dette udfordrende år mærket af COVID-19,” sagde Paul Simpson, administrerende direktør i CDP med henvisning til dette års A-liste. ”Omfanget af risikoen, som virksomheder står over for i forhold til klimaforandringer, afskovning og usikkerhed omkring vandforsyning er enorm, og vi ved, at gevinsterne ved at handle er langt større end risikoen ved at lade stå til.”

Ørsted offentliggør data om sin klimaindsats via CDP's årlige spørgeskema om klimaforandringer, og virksomheden har tidligere fået scoren A og B i henholdsvis 2019 og 2018.

Om CDP-vurderingen

I sin årlige rapporteringsproces benytter CDP en uafhængig metode til at vurdere virksomheder, der videregiver data om miljøpåvirkning, risici og muligheder. Virksomhederne vurderes ud fra deres svar på et spørgeskema og får en score fra A til F alt efter gennemsigtigheden i deres klimarapportering, bevidstheden om og håndteringen af miljørisici samt ambitionsniveau og indsats for at fastsætte og nå målsætninger på miljøområdet. CDP's rapporteringsproces betragtes af investorer som den højeste standard, når det gælder om at afdække virksomheders gennemsigtighed inden for miljø.

Kontakt
Media Relations
Anders Stougaard
astou@orsted.dk
99 55 67 39