Ørsted og bp går sammen om at udvikle vedvarende brintprojekt i Tyskland

Ørsted og bp er blevet enige om sammen at udvikle et potentielt storskalaprojekt inden for vedvarende brint på bp's Lingen-raffinaderi i det nordvestlige Tyskland.
bp's raffinaderi i Lingen, Tyskland

Projektet, som forventes at blive klar til drift i 2024, kommer til at bestå af et 50 MW stort elektrolyseanlæg, der kan producere et ton vedvarende brint i timen, hvilket svarer til næsten 9.000 ton om året. Det vil være tilstrækkeligt til at erstatte ca. 20 % af raffinaderiets nuværende fossilbaserede brintforbrug, hvilket gør, at CO2-udledningen kan reduceres med ca. 80.000 tons om året svarende til udledningen fra ca. 45.000 biler i Tyskland.

Det er også hensigten, at projektet skal understøtte en mere langsigtet ambition om at opbygge en kapacitet på mere end 500 MW vedvarende brint i Lingen. Dette ville kunne give nok vedvarende brint til både at opfylde raffinaderiets fulde brintbehov og levere råmateriale til fremtidig produktion af syntetiske brændstoffer. Det forventes, at elektrolyseanlægget skal forsynes med strøm fra en af Ørsteds havvindmølleparker i Nordsøen.

 

Martin Neubert, koncerndirektør og administrerende direktør for Offshore i Ørsted, siger: "Tung industri såsom raffinaderier bruger store mængder brint i deres produktionsprocesser. De vil fortsat have brug for brint, men ved at erstatte den nuværende fossilbaserede brint med brint produceret på vedvarende energi kan den tunge industri reducere sin CO2-udledning markant. Men først skal vedvarende brint være et konkurrencedygtigt alternativ til fossilbaseret brint, og derfor har vi brug for projekter som dette sammen med bp's Lingen-raffinaderi, som kan afprøve elektrolyseteknologien i stor skala og blive et eksempel på praktisk anvendelse af brint baseret på havvind."

Dev Sanyal, bp's Executive Vice President for Gas & Low Carbon Energy, siger: "Brint kommer til at spille en stadig større rolle i forhold til at opfylde energibehovene i en CO2-neutral verden. Og vi er fast besluttede på at opbygge en førende position i denne nye industri. I kraft af samarbejdet mellem Ørsted og bp får Lingen Green Hydrogen mulighed for både at accelerere reduktionen af CO2-udledningen på vores raffinaderi og opbygge erfaring med produktion og anvendelse af vedvarende brint i stor skala. Dette har potentiale til at spille en vigtig rolle i udviklingen af en brintøkonomi både i Tyskland og uden for landets grænser."

Ansøgning om EU-finansiering

Partnerne har i fællesskab ansøgt om finansiering af projektet - Lingen Green Hydrogen - fra EU's Innovationsfond, som i dag er et af de største finansieringsprogrammer for kulstoffattige innovative teknologier, og hvor fokus især er på bl.a. energiintensive industrier.

Yderligere målsætninger for projektet

Ud over selve produktionen af vedvarende brint har projektet fokus på at maksimere elektrolyseanlæggets effektivitet og muliggøre fleksibel drift og fuldstændig integration i raffinaderiet. Derfor vil de tekniske og kommercielle undersøgelser også omfatte vurderinger af bæredygtig anvendelse af de vigtigste restprodukter fra elektrolysen, primært oxygen og overskudsvarme med lav temperatur.

Foto fra en af Ørsteds tyske havvindmølleparker, Borkum Riffgrund 2

Om Ørsted

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.120 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om bp

bp's purpose is to reimagine energy for people and our planet. It has set out an ambition to be a net ‎zero company by 2050, or sooner, and help the world get to net zero, and recently announced its ‎strategy for delivering on that ambition. For more information visit bp.com.‎


Kontaktinformation
Ørsteds presseafdeling
Tom Christiansen
tomlc@orsted.dk
Tlf. 99 55 60 17