Ørsted indgår aftale om salg af naturgas til PST

Ørsted har indgået en flerårig aftale om salg af naturgas til polske PGNiG Supply & Trading (PST). Aftalen indebærer, at Ørsted i perioden 2023 til 2028 videresælger en del af den naturgas, som Ørsted modtager fra den danske del af Nordsøen, til PST.
Fra midten af 2022, når Tyra-feltet i Nordsøen forventes at gå i drift igen, produceres der i den danske del af Nordsøen igen mere naturgas end Danmarks forbrug. Samtidig er det danske naturgasforbrug faldende, og produktionen af dansk biogas stiger. 

Aftalen er baseret på tidligere indgåede aftaler om køb af naturgas, som Ørsted stadig har. Ørsted investerer i dag kun i grøn energi og producerer ikke selv olie og naturgas. Ørsted indgår ikke nye gaskøbsaftaler eller fornyer eksisterende langsigtede gaskøbsaftaler. 

Fakta om aftalen

 • I perioden 1. januar 2023 til 1. oktober 2028 vil PST forventeligt i alt købe ca. 70 TWh af den naturgas, Ørsted aftager fra den danske del af Nordsøen. Til sammenligning forventer Energistyrelsen, at produktionen fra Nordsøen vil være ca. 234 TWh, produktionen af biogas vil være ca. 46 TWh, og det totale danske gasforbrug vil være ca. 115 TWh i samme periode. 
 • PST er 100 % ejet af det polske naturgasselskab PGNiG, der er 72 % ejet af den polske stat.
 • Ørsted aftager gennem langsigtede gaskøbskontrakter en del af den naturgas, som Dansk Undergrunds Consortium (DUC) producerer i den danske del af Nordsøen. 
   

 

Fakta om Polens energimiks

 • Polen ønsker at reducere andelen af kul i elforsyningen fra 75 % til mellem 11 og 28 % i 2040. 
 • I stedet vil Polen udbygge vedvarende energi – bl.a. med havvindmølleparker i Østersøen. Den polske regerings mål er at bygge 8-11 GW havvind over 20 år. Ørsted er i dialog med Polen om havvindmølleprojekter i Østersøen. 
 • Polen vil også bruge naturgas, der kan hjælpe med at konvertere de store energimængder fra kul.
 • Polen ønsker at finde flere forskellige naturgasleverandører. Derfor vil Polen øge importen af naturgas fra bl.a. Norge. 
   

 

Fakta om Ørsteds CO2-reduktioner

 • Ørsted har siden 2006 reduceret sin CO2-udledning med 86 %, og i 2025 er det Ørsteds mål at blive CO2-neutralt i sine direkte udledninger fra energiproduktion og drift. 
 • I 2032 er det Ørsteds mål, at CO2-udledningen fra selskabets leverandørkæde samt fra køb og videresalg af el og naturgas skal være halveret i forhold til 2018. 
 • I 2040 er det Ørsteds mål at blive CO2-neutral, både i de direkte og indirekte udledninger. De indirekte udledninger omfatter også leverandørkæden samt køb og salg af energi, herunder naturgas. 
 • Ifølge den uafhængige organisation Science Based Targets sker Ørsteds CO2-reduktioner i et hurtigere tempo end det, klimavidenskaben siger er nødvendigt for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.
   

 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk