Maersk Supply Service og Ørsted tester mobil ladestation til skibe

Maersk Supply Service A/S, en del af A.P. Møller - Mærsk, og Ørsted er gået sammen om at teste en prototype af en bøje, der skal fungere som både fortøjningssted og ladestation for fartøjer, og har potentialet til at erstatte en betydelig mængde skibsbrændstof med grøn strøm. Det er planen at teste løsningen, der er udviklet af Maersk Supply Service, i en af Ørsteds havvindmølleparker i 2021.

Maersk Supply Service A/S og Ørsted, verdens førende virksomhed inden for havvind, har indgået et partnerskab om at teste en innovativ bøje, der kan levere grøn strøm til servicefartøjer inden for havvind og potentielt også til en bred vifte af andre maritime fartøjer. Bøjen kan oplade mindre, batteridrevne fartøjer eller hybridfartøjer og levere strøm til større fartøjer, så de kan slukke for motorerne, når de ligger fortøjet. Ved at erstatte fossile brændstoffer med grøn strøm, elimineres stort set al udledning, når bøjen er i brug.

Prototypen er udviklet af Maersk Supply Service, mens Ørsted er ansvarlig for at integrere ladestationen i elnettet i den havvindmøllepark, hvor den skal testes. Efter planen skal bøjen testes i anden halvdel af 2021, hvor den skal levere strøm til et af Ørsteds servicefartøjer om natten.

Når teknologien er blevet valideret og kommercialiseret, har bøjen stort potentiale til på kort og mellemlang sigt at bidrage til en reduktion af søfartssektorens CO2-udledning. Dette opnås ved at erstatte titusindvis tons af det brændstof, der hvert år anvendes i søfartssektoren, ved at gøre det muligt for stilleliggende fartøjer at slukke for motorerne og i stedet erstatte energiforbruget og oplade batterier med grøn strøm. Maersk Supply Service har en ambition om, at bøjen på verdensplan efter fem år i drift skal have fjernet 5,5 millioner tons CO2 og yderligere undgå udledning af kvælstof- og

svovlpartikler (NOx og SOx).

Ørsted har til hensigt at gøre enhver intellektuel ejendomsret, der opnås i forbindelse med designet af bøjen og dens integration i havvindmølleparken, offentligt tilgængelig. Det sker for at sikre størst mulig udbredelse af dette innovative CO2-reduktionsinitiativ på tværs af havvindindustrien.

Introduktionen af denne grønne, innovative teknologiløsning på havet kommer på det helt rigtige tidspunkt, hvor store dele af den globale flåde gør klar til at lade op med strøm fra land, når fartøjerne ligger i havn. Bøjen kan fungere som fortøjningssted uden for havne, i havvindmølleparker og i nærheden af andre offshore installationer. Derudover kan den være med til at reducere trængsel og luftforureningen i havnene.

"Bøjen tackler en lang række problematikker: Den reducerer udledning, fungerer som et sikkert fortøjningssted for fartøjer, øger energieffektiviteten og fjerner motorstøj. Løsningen kan også implementeres på globalt plan, og den kan tilpasses, i takt med at søfartssektoren bliver mere og mere hybrid og elektrificeret," siger Jonas Munch Agerskov, Managing Director for Offshore Renewables hos Maersk Supply Service.

"Hos Ørsted har vi sat os et ambitiøst mål om, at vores egen drift skal være CO2-neutral i 2025, og det omfatter også driften af vores havvindmølleparker. Teknisk og kommerciel innovation er centrale for Ørsteds evne til at levere reelle, konkrete løsninger, der kan hjælpe os med at nå vores driftsmæssige ambitioner - og vi har brug for vores samarbejdspartneres støtte. Vi er glade for at samarbejde med Maersk Supply Service om at teste den innovative bøje, som bringer os et skridt nærmere vores ambition om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi," siger Mark Porter, Senior Vice President og Head of Operations i Ørsted Offshore.

Til projektets demonstrationsfase har Maersk Supply Service modtaget en bevilling på 22 mio. kr. fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Tilskuddet går til design og test af bøjen og er en af de største bevillinger, som EUDP - under Energistyrelsen - har tildelt i 2020. Den Danske Maritime Fond har støttet projektet i sin konceptfase.

 

Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
+45 9955 9425
mikon@orsted.dk
 
Maersk Supply Service
Charlotte Holst
+45 2147 6259
charlotte.holst@maersksupply.com