H.K.H. Kronprinsen indvier Asnæsværket

Asnæsværket kan nu levere grøn fjernvarme til Kalundborg og grøn procesenergi til Novo Nordisk og Novozymes. Hans Kongelige Højhed Kronprinsen indviede den nye flisfyrede kraftværksblok og sendte samtidig kullene på pension. 
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og koncerndirektør Morten Burchgreitz, Ørsted
 

Efter godt tre års intenst arbejde med at ombygge Asnæsværket kunne H.K.H. Kronprinsen fredag indvie kraftvarmeværket, der nu er i stand til at levere el og varme uden at fyre med fossile brændsler, da det nu anvender bæredygtig flis.

"Med deltagelse af kronprinsen har vi nu markeret afslutningen på en omfattende ombygning. Asnæsværket har fået et nyt og grønnere liv, som kommer borgere og virksomheder i Kalundborg til gode og bidrager til Danmarks grønne omstilling," siger Morten Buchgreitz, koncerndirektør og administrerende direktør for Markets & Bioenergy i Ørsted.

En fælles aftale i 2017 sikrede, at Asnæsværket nu leverer grøn energi til Novo Nordisk, Novozymes og fjernvarmekunder i Kalundborg.

"Jeg er rigtig glad for, at vi nu har idriftsat Asnæsværkets nye flisfyrede blok. Fremtiden tilhører vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse. Derfor udfaser vi al brug af kul på vores kraftværker i 2023, og beslutningen om Asnæsværket, som vi har truffet sammen med vores kunder, er et vigtigt skridt på vejen," siger Morten Buchgreitz.

 

Asnæsværket

 

Den 20-årige damp- og fjernvarmeaftale indebar opførelsen af et nyt træflisfyret anlæg, der er koblet sammen med de eksisterende anlæg og systemer på værket. Det gør Asnæsværket i stand til at levere damp, fjernvarme og el produceret på basis af bæredygtig træflis. Dermed fastholder Kalundborg de fordele, der er ved symbiosen mellem kraftværksproduktion, dampforsyning og fjernvarmeforsyning.
 
"For Kalundborg Forsyning er det vigtigt, at vi bidrager til udviklingen af Kalundborg som en bæredygtig og grøn industrikommune. Samarbejdet i Kalundborg Symbiose spiller en stor rolle. I fremtiden er det helt afgørende, at fjernvarmen i Kalundborg er baseret på bæredygtig energi, og at vi hele tiden kan levere en stabil varmeforsyning til en konkurrencedygtig pris," siger Hans-Martin Friis Møller, direktør for Kalundborg Forsyning.

Reduktion på op til 800.000 tons CO2
Omstillingen fra kul til træflis på Asnæsværket resulterer i en årlig CO2-reduktion på op til ca. 800.000 tons. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra mere end 400.000 biler og bidrager dermed markant til Danmarks grønne omstilling.

Ombygningen gør også en væsentlig forskel for Novo Nordisks største produktionsenhed i Kalundborg.

"Indvielsen i dag markerer en vigtig milepæl for Novo Nordisk, idet vi nu udelukkende har bæredygtige energikilder på vores produktionsfacilitet i Kalundborg. Det gælder både el, fjernvarme og damp. Novo Nordisk har sat et mål om nul CO2-udledning fra vores globale drift og transport senest i 2030. Målet er led i en ambitiøs miljøstrategi, 'Circular for Zero', der skal gøre Novo Nordisk til en virksomhed med nul miljøpåvirkning. Strategien indebærer bl.a., at Novo Nordisk vil fortsætte med at reducere miljøaftrykket fra produktionen. Konverteringen af Asnæsværket, hvor kul udskiftes med bæredygtig biomasse, bidrager til netop dette," siger Henrik Wulff, koncerndirektør, Novo Nordisk, produktion, kvalitet & IT.

 
Foruden Danmark har Novozymes også produktion i for eksempel USA, Kina og Brasilien, og selskabets biologiske løsninger hjalp i 2019 dets kunder til at opnå CO2-reduktioner på 87 millioner tons. Det svarer til at fjerne ca. 36 millioner biler fra vejene. Thomas Videbæk, der er koncerndirektør for global produktion, innovation og forskning i Novozymes, siger:

"Det er en stor dag for Kalundborg og resten af Danmark. I et fælles projekt har vi nedlagt et stort, kulfyret kraftværk, sagt farvel til fossile brændstoffer og etableret et kraftværk, der i stedet bruger biomasse. I Novozymes har vi gennem mange år investeret stort i at nedbringe miljøpåvirkningen fra vores produktion, hvor vi blandt andet får strøm fra vindmøller, og vi har etableret en produktion af biogas fra vores spildevand. Med ombygningen af Asnæsværket slutter cirklen, så al vores el, varme og damp til vores store produktion i Kalundborg kommer fra fornybare energikilder."

 

Træflisen til Asnæsværket vil hovedsageligt komme fra restprodukter som grene, kviste og udtyndingstræ, og alle leverandører skal sikre, at flisen kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvor skovene bliver genplantet, og biodiversiteten beskyttes.

 
Kontaktinformation
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
  • Ørsted Media Relations,  Jens Nybo Jensen, +45 99 55 95 74 eller jenyj@orsted.dk
  • Kalundborg Forsyning kommunikation, Anne Sødal Aagren, +45 20 27 57 67 eller anaa@kalfor.dk
  • Novo Nordisk Kalundborg Media Relations, Stine Gry Roland, +45 30 75 05 67 eller stgp@novonordisk.com
  • Novozymes Media Relations, Rene Tronborg, +45 30 77 22 74 eller retr@novozymes.com