EBAS overtager Ørsteds energirådgivningsforretning

EBAS og Ørsted har netop indgået aftale om, at EBAS køber Ørsteds afdeling for energirådgivning. Med opkøbet overtager EBAS 20 højtspecialiserede medarbejdere og styrker sit forretningsområde inden for energirådgivning til industrien. 
 

EBAS (NRGi-koncernens energirådgivningsvirksomhed) og Ørsted har indgået aftale om, at EBAS overtager Ørsteds energirådgivningsforretning, der i dag rådgiver og projektleder landets allerstørste virksomheder med industrielle processer om energibesparelser i de mest energikrævende anlæg.

EBAS overtager alle 20 medarbejdere fra den nuværende forretning i Ørsted, der har specialkompetencer inden for energieffektivisering i industrien, unik knowhow og spændende  kunderelationer.

"Vi glæder os meget over, at vi nu får tilgang af 20 højtspecialiserede kollegaer fra absolut øverste hylde, der er kendte i branchen for deres faglighed, særlige knowhow og langvarige kunderelationer, som nu videreføres. Med opkøbet supplerer EBAS sine allerede stærke kompetencer, når det gælder rådgivning og energioptimering af energitunge processer, produktionsudstyr og -anlæg. Det giver os muligheden for, at vi fremover kan bistå en række af landets allerstørste produktionsvirksomheder inden for grøn omstilling og energioptimeringer," siger Hans Jørgen Lorenzen, administrerende direktør i EBAS, og fortsætter:

"Energioptimering i industrien er kontinuerlig, hvilket betyder, at der hele tiden genereres nye tiltag og projekter. Derfor har vores nye medarbejdere også en stærk kunderelation og er en integreret del af processerne ude i virksomhederne. Vi ser frem til, at vi i EBAS-regi fremover kan bidrage til energioptimering og omlægning til grøn omstilling i industrien i tæt samspil med de mest visionære og fremsynede virksomheder."

"Vi er rigtig glade for at have fundet en køber, der har en strategisk ambition på området, og som nu kan overtage alle medarbejdere og vores betydelige pipeline af fremtidige energispareprojekter. EBAS arbejder i de danske byer, som vores energirådgivere allerede er til stede i, og på den måde kan både medarbejdere og kunder fortsætte en dagligdag, der i høj grad er i tråd med den, de har i dag," siger Morten Buchgreitz, koncerndirektør for Markets & Bioenergy i Ørsted.

Ørsteds energirådgivningsforretning realiserer i samarbejde med kunderne energibesparelser på 250-300 GWh i 2020.

Forening af stærke kompetencer

EBAS tæller i dag 100 medarbejdere. De 20 nye medarbejdere bliver dermed en del af en større organisation, der også inkluderer samarbejder på tværs af NRGi-koncernens forretningsenheder med ca. 1.400 ansatte, der arbejder inden for områderne energi, infrastruktur og det byggede miljø.

"Aftalen bringer to stærke organisationer med dybe kompetencer sammen under fællesnavnet EBAS. Vi tager et markant og stærkt skridt mod at kunne tilbyde vores kunder en endnu bredere vifte af kompetencer og ekspertise til gavn for deres forretning og samfundet. Samtidig har vi en unik mulighed for at trække på specialister på tværs af koncernen, der bringer os i helt i front på rådgivningen såvel som eksekveringen af den grønne omstilling i Danmark," siger Hans Jørgen Lorenzen. 

Opkøbet er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse og forventes afsluttet i 3. kvartal 2020.

Om EBAS

Rådgivningsvirksomheden EBAS er blandt Danmarks største leverandører af tilstandsrapporter, energimærker samt drifts- og vedligeholdelsesplaner til private, virksomheder og det offentlige og er ejet af NRGi-koncernen. Koncernens 1.400 ansatte arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet.

Om Ørsted

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt solcelle-, energilagrings- og bioenergianlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro).


Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
cabkj@orsted.dk
99 55 77 65