Journalist modtager H.C. Ørsted sølvmedalje i 200-året for elektromagnetismens opdagelse

Selskabet for Naturlærens Udbredelse tildeler videnskabsjournalist Jens Ramskov en H.C. Ørsted sølvmedalje for forbilledlig formidling. Medaljen overrækkes ved åbningen af ny udstilling om H.C. Ørsteds virke og opdagelser og deres betydning i dag.
Jens Ramskov, videnskabsredaktør på Ingeniøren.

Den 2. juli modtager journalist på Ingeniøren Jens Ramskov en H.C. Ørsted Sølvmedalje for sit mangeårige arbejde med at gøre videnskab, teknologi og forskning forståeligt og interessant for en bredere del af samfundet. Medaljen tildeles af Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU), der er stiftet af H.C. Ørsted selv. 

Professor Dorte Olesen, præsident for SNU siger: "Jens Ramskov er en videnskabsjournalist i særklasse. Han har i mere end 20 år i Ingeniøren formidlet nye videnskabelige fremskridt med en særdeles dybdeborende tilgang til emnerne. Jens Ramskovs store og frugtbare indsats som formidler af naturvidenskabelig og teknisk forskning gør ham til en oplagt modtager af H.C. Ørsted sølvmedaljen netop i år, hvor vi fejrer 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen." 

Jens Ramskov siger: "H.C. Ørsted var en fremragende videnskabsmand og en fantastisk formidler. At jeg modtager en medalje, der bærer hans navn, for min forskningsformidling, er en særlig stor ære - som ikke bliver mindre af, at elektromagnetisme har haft min store interesse siden min studietid. Nysgerrighed og en jagt efter en dybere forståelse og sammenhænge i naturen var Ørsteds drivkræfter. Det er stadig det bedste udgangspunkt for såvel forskning som forskningsformidling."   

God formidling er vigtig for videnskaben 

Det kræver en særlig indsats for en forsker at bryde med det traditionelle fagsprog for at gøre videnskaben tilgængelig. H.C. Ørsted kendte denne udfordring og arbejdede selv med at gøre videnskaben forståelig og anvendelig og endte med at berige det danske sprog med 2000 nye ord, hvoraf mange stadig bruges i dag. 

I nyere tid har forskningen fået hjælp til formidlingen fra dygtige danske videnskabsjournalister, der borer sig ned i at forstå de nyeste naturvidenskabelige landvindinger og formidle dem til den brede offentlighed. Derfor har SNU besluttet både at give H.C. Ørsted sølvmedaljer til fremtrædende forskere, der også er exceptionel formidlere, og til fremtrædende videnskabsjournalister, der fortjener samme anerkendelse. 

I eksklusivt selskab 

H.C. Ørsted medaljen i sølv gives for fremragende forskningsformidling af eksakt naturvidenskab til bredere kredse gennem en længere årrække. Det er blot tredje gang H.C. Ørsted sølvmedaljen skal uddeles til en journalist. Redaktør på Naturens Verden Niels Blædel modtog medaljen i 1988 og videnskabsredaktør på Berlingske, Jens Jørgen Kjærgaard i 1990. Nu har SNU igen valgt at overrække en sølvmedalje til en journalist - denne gang til Jens Ramskov fra Ingeniøren.  

SNUs direktion skriver i indstillingen: "Jens Ramskov har med sin baggrund som ingeniør en særlig forståelse for sit publikum, som han ikke er bange for at udfordre på et højt niveau. Selv matematik viger han ikke tilbage for at skrive klummer om, og hans dybe indsigt i teknisk videnskabelig forskning gør det muligt for ham at formidle til de teknisk orienterede læsere af netop Ingeniøren, så de kan relatere den nyeste forskning til deres eget fagfelt. Men han viger heller ikke tilbage for at begive sig dybt ind i grundforskningens univers, fx inden for kemi og matematik. Derfor er man altid blevet klogere, når man har læst en artikel af Jens Ramskov." 

Medaljeoverrækkelse og udstilling

Medaljeoverrækkelsen sker 2. juli i Rundetaarn ved åbningen af udstillingen 'Ørsted på ny - skønheden i naturen', som SNU også står bag. Overrækkelsen sker med støtte fra Ørsted. Energiselskabet har taget sit navn efter H.C. Ørsted på grund af hans nysgerrighed, interesse og passion for naturen og ikke mindst hans opdagelse af elektromagnetismen, som er grundstenen i den moderne produktion af elektricitet. 

Modtagere af H.C. Ørsted sølvmedalje  

2020: Videnskabsjournalist, ph.d. Jens Ramskov 

2019: Lektor, ph.d. Thomas Bolander 

2016: Lektor, ph.d. Anja C. Andersen 

2000: Docent, dr. scient. Jens Martin Knudsen 

1999: Professor, dr.phil. Ove Nathan 

1991: Professor, dr. phil. N.O. Lassen 

1990: Videnskabsjournalist Jens J. Kjærgaard 

1988: Forlægger Niels Blædel 

1980: Lektor, dr.phil. K.G. Hansen 


Kontaktinformation
Selskabet for Naturlærens Udbredelse
Dorte Olesen
21 26 03 50
doole@dtu.dk
 
Ørsteds presseafdeling
Anders Stougaard
99 55 67 39
astou@orsted.dk