Projekt om fornybar brint i industriel skala går ind i næste fase

Finansiering på 7,5 millioner britiske pund på plads til Gigastack-projektets anden fase, der skal demonstrere billig, CO2-neutral brint i industriel skala i Storbritannien. Projektkonsortiet omfatter ITM Power, Ørsted, Phillips 66 Limited og Element Energy.

Det britiske erhvervs- og energiministerium har som en del af deres brintforsynings-konkurrence tildelt 7,5 millioner britiske pund til anden fase af Gigastack-projektet, der er et nyt projekt vedrørende fornybar brint.
 
Gigastack-projektet, der ledes af ITM Power, Ørsted, Phillips 66 Limited og Element Energy, skal vise, hvordan fornybar brint produceret på havvind kan understøtte Storbritanniens mål om at blive klimaneutral inden 2050.
 
Brintproduktion har traditionelt været forbundet med høj CO2-udledning, men ved at bruge vedvarende energi, fx fra en havvindmøllepark, kan processen med at producere brint fra vand via elektrolyse blive fuldstændig CO2-neutral. Energiintensive industrier og transportsektoren vil have muligheden for at reducere deres brænd-stoffers CO2-intensitet ved at anvende fornybar brint.
 
Som en del af Gigastack-projektets forundersøgelse, som blev færdiggjort i 2019, udviklede ITM Power designs til billige, modulopbyggede elektrolysestakke på 5 MW. I den forbindelse samarbejdede ITM Power med Ørsted for at få en bedre forståelse af potentielle synergier med havvindmølleparker og med Element Energy om at udarbejde markedsanalyser og udforske forretningsmodeller for de første elektrolysatorer på 100 MW i industriel skala.
 
I projektets anden fase, som nu har modtaget finansiering fra det britiske erhvervs- og energiministerium, vil konsortiet gennemføre et FEED-studie (Front-End Engineering Design) af et elektrolysesystem på 100 MW, hvor der anvendes trinvise installationer med en nominel kapacitet på 20 MW.
 
FEED-studiet vil beskrive det faktiske design af et brintproduktionssystem, der er forbundet til en vindmøllepark og en industriel erhvervskunde, og basere sig på ITM Powers nye generation af teknologi inden for elektrolysestakke samt vedvarende energi direkte fra Ørsteds havvindmøllepark Hornsea 2, hvor den resulterende, fornybare brint leveres til en industriel erhvervskunde: Humber-raffinaderiet ejet af Phillips 66 Limited. En af Gigastack-projektets vigtigste målsætninger er at identificere og fremhæve lovgivningsmæssige, kommercielle og tekniske udfordringer, når det kommer til reel anvendelse af systemer til produktion af fornybar brint i industriel skala.
 
Som en del af anden fase vil ITM Power også installere og afprøve både deres næste generation af elektrolysestakke og de halvautomatiske produktionsmaskiner, der er nødvendige for at producere disse nye, store og billige stakke i stor skala og i stor volumen. Dette vil bidrage til valideringen af et komplet produktionssystem, der vil være i stand til at levere hundredvis af megawatt af elektrolysatorer pr. år.
 
Anders Christian Nordstrøm, Vice President for Hydrogen i Ørsted, siger:

"Produktion af fornybar brint baseret på havvind har potentialet til at gøre industrielle processer CO2-neutrale, og det, der er brug for nu, er at opskalere elektrolyse-teknologien og reducere omkostningerne. Det har vi set ske inden for havvind. Takket være samarbejdet mellem industri og offentlige myndigheder er der opnået en hurtig udbredelse og en enorm omkostningsreduktion. Dette projekt sigter efter at gøre det samme med brint. Til den rigtige pris har denne teknologi potentialet til at spille en stor rolle i at opfylde Storbritanniens mål om at blive klimaneutral. Vi er glade for at være en del af dette projekt i Humber-regionen, hvor vi allerede er meget aktive, herunder i form af opførelsen af verdens største havvindmølleparker - Hornsea 1 og 2 - som vil sætte den globale standard for udbredelsen af havvind i stor skala."
 
Darren Cunningham, Lead Executive UK & General Manager Humber Refinery, Phillips 66 Limited, siger:

"Phillips 66 Limited er begejstret over at være involveret i Gigastack-projektet. Dette projekt er helt i tråd med, hvad vi tidligere har opnået i forhold til at udvikle nye lavemissionsmarkeder i Storbritannien og på verdensplan takket være vores innovative teknologier, som er væsentlige for produktionen af litium-ion-batterier, og på det seneste også takket være vores biobrændsel, der produceres fra brugt madolie."
 
"Humber-regionen er unikt positioneret i Storbritannien i forhold til udbredelsen af fornybar brint i stor skala. Direkte adgang til eksisterende havvind og en udviklet industriel base med brintefterspørgsel ved Phillips 66 Limited's Humber-raffinaderi giver en ideel mulighed for at udvikle et nyt marked for fornybar brint, hvor energikilderne kun er vand og vedvarende energi."
 
Dr. Graham Cooley, administrerende direktør i ITM Power, siger:
"Anden fase af Gigastack omfatter en opskalering af stakkene, produktion i større mængder samt et FEED-studie af anvendelse på et raffinaderi. Projektet vil resultere i et skalerbart produkt i verdensklasse, som kan bruges til at producere billig fornybar brint."
 
Om projektpartnerne:

Gigastack tæller følgende partnere:

  • ITM Power, der udvikler og leverer brintsystemer i verdensklasse og har 16 års erfaring inden for området.
  • Ørsted, et grønt energiselskab med 25 års erfaring inden for opførelse og drift af vindmølleparker.
  • Phillips 66 Limited, det britiske driftsselskab, der er en del af et internationalt, brancheoverskridende energiselskab, og som ejer Humber-raffinaderiet, der er et af Europas mest komplekse raffinaderier.
  • Element Energy, en konsulentvirksomhed, som rådgiver deres kunder om CO2-neutralitet, med 17 års erfaring inden for brintteknologiprojekt

Om projektet:

  • ITM Power vil færdiggøre produktionsdesign og afprøve deres nye generation af teknologi inden for elektrolysestakke, som gør det muligt at installere meget store stakke (op til 5 MW) og dermed at reducere omkostningerne og øge effektiviteten. Dette vil muliggøre den fremtidige udrulning af elektrolysesystemer på 100 MW.
  • ITM Power skal installere og afprøve de halvautomatiske produktionsmaskiner, som er nødvendige for at kunne producere disse store, billige stakke i stor skala og i stort volumen. ITM Power skal fjerne flaskehalse og validere et komplet produktionssystem, der kan levere hundredvis af megawatt af elektrolysatorer pr. år (indledningsvist 300 MW/år, øges til 1 GW/år).
  • Under Ørsteds ledelse skal konsortiet gennemføre et FEED-studie af anvendelsen af et elektrolysesystem på 100 MW, hvor vedvarende energi direkte fra havvindmølleparken Hornsea 2 benyttes, og hvor den resulterende, fornybare brint leveres til Phillips 66 Limited's Humber-raffinaderi, hvor det vil sænke raffinaderiets nuværende forbrug af fossilbaseret brint og derved reducere dets CO2-udledning.
  • De 100 MW kommer til at bestå af elektrolysemodulsystemer på 20 MW, som omfatter alle aspekter forbundet med dynamikken ved og integrationen af fornybar brint, der er fremstillet på basis af energi fra havvind.
  • Studiet vil tage stilling til de markeds- og myndighedsforhold, der er nødvendige for at kunne opføre en elektrolysator på op til (og potentielt over) 100 MW.

Om ITM Power plc

ITM Power plc udvikler integrerede brintenergiløsninger til at balancere elnettet, lagre energi og producere fornybar brint til transport, vedvarende varme og kemikalier. I 2004 blev ITM Power plc noteret på AIM-markedet på London Stock Exchange. I oktober 2019 annoncerede selskabet, at man havde rejst 58,8 millioner britiske pund - herunder et bidrag fra Linde på 38 millioner britiske pund - samt at man havde stiftet et joint venture med Linde med det formål at fokusere på at levere fornybar brint til store industrielle projekter over hele verden. I september 2015 underskrev ITM Power en aftale om at opsætte brintstandere på Shell-tankstationer (som blev udvidet i maj 2019 til at omfatte busser, lastbiler, tog og skibe), og i januar 2018 underskrev selskabet en aftale om at opføre et elektrolysesystem på 10 MW på Shells raffinaderi i tyske Rheinland. I juli 2019 annoncerede ITM Power, at man havde leaset verdens største elektrolysatorfabrik i Sheffield med en kapacitet på 1 GW (1.000 MW) pr. år. Kunder og partnere omfatter bl.a. Sumitomo, Ørsted, National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, Gasunie, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai og Anglo American.

Om Ørsted

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt solcelle-, energilagrings- og bioenergianlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Phillips 66

Phillips 66 Limited er et datterselskab af Phillips 66, en brancheoverskridende energiproduktions- og logistikvirksomhed. Selskabet bearbejder, transporterer, lagrer og markedsfører brændstoffer og produkter i hele verden med en portefølje inden for midstream-, kemikalie-, raffinerings-, markedsførings- og specialprodukter. Selskabet har hovedsæde i Houston og har 14.500 medarbejdere, der arbejder dedikeret med sikkerhed og operationel effektivitet. Den 30. september 2019 havde Phillips 66 anlægsaktiver til en værdi af 59 milliarder dollars. Phillips 66 Limiteds Humber-raffinaderi, der ligger i det nordlige Lincolnshire i Storbritannien, har leveret energi og forbedret livskvaliteten i området i mere end 50 år. Du kan finde flere oplysninger på http://www.phillips66.com.

Om Element Energy

Element Energy er en dynamisk strategisk energikonsulentvirksomhed i vækst. Virksomheden er specialist i intelligent analyse af CO2-fri energi og hjælper sine kunder (i transport-, el- og byggebranchen) med at få mere viden om området. Gennem det seneste årti har Element Energy samlet et hold af eksperter i Cambridge, London, York og Lille, som har solid teknisk indsigt i CO2-frie energimarkeder. www.element-energy.co.uk

Kontaktinformation

Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
mikon@orsted.dk
+45 99 55 94 25