Ørsted lancerer plan for CO2-neutral forsyningskæde i 2040

Ørsteds har sat mål om CO2-neutral energiproduktion i 2025 og lancerer nu et program, hvor selskabet i samarbejde med sine leverandører vil gøre hele forsyningskæden CO2-neutral i 2040.
 

Virksomheder skal nedbringe deres CO2-udledning hurtigere og på tværs af deres drift og forsyningskæde, hvis verden skal kunne begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C ved at opnå en nettoudledning på nul i 2050. Ørsted, et af verdens største grønne energiselskaber, som for nylig blev kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed, har meddelt, at selskabet selv vil være CO2-neutralt i 2025, og at selskabets samlede klimaaftryk skal være CO2-neutralt i 2040.

Ørsteds samlede klimaaftryk består af to dele: Den ene del er selskabets egen udledning fra energiproduktion og drift. Den anden del er den udledning, der kommer fra selskabets energihandel samt varer og tjenesteydelser i forsyningskæden. Mens selskabets energiproduktion og drift er godt på vej til at blive CO2-neutral i 2025, vil selskabet nu også reducere CO2-udledningen fra energihandel og forsyningskæde. Målet er at halvere udledningerne frem mod 2032 og nå en nettoudledning på nul i 2040.

Henrik Poulsen, administrerende direktør i Ørsted, siger:
"Det bliver en udfordring at nå et CO2-neutralt samlet klimaaftryk i 2040, og det kommer til at kræve en betydelig innovation i alle dele af vores forsyningskæde. Mange af de grønne teknologier, der skal til for at reducere udledningen fra forsyningskæden, findes allerede, men de kan endnu ikke konkurrere på pris. Med vores 2040-mål ønsker vi at fremme den fornødne innovation, for at sikre at de grønne teknologier modnes i de brancher, der leverer til os." 

Leverandørprogram
Efterhånden som Ørsteds handel med naturgas udfases, og udbygningen af vedvarende energi intensiveres, vil fokus på udledningen i forsyningskæden øges, forklarer selskabet i sin bæredygtighedsrapport for 2019.

Som et led i at gøre selskabets forsyningskæde CO2-neutral, lancerer Ørsted nu et program for at engagere de strategiske leverandører, der ligger i de mest CO2-intensive kategorier af Ørsteds forsyningskæde. Det vil sige dem, der producerer vindmøller, fundamenter, transformerstationer og kabler. Disse komponenter fremstilles blandt andet i stål, aluminium og kobber, som kræver meget energi at udvinde og bearbejde. Den næststørste udledningskilde i forsyningskæden er de fossile brændstoffer, som bruges af de skibe, der transporterer og installerer komponenterne på havet.

"Det er en betydelig opgave at reducere udledningen i forsyningskæden inden for vedvarende energi. Hvis vi skal nedbringe udledningen i det tempo og omfang, videnskaben kræver, bliver virksomhederne nødt til at samarbejde på tværs af deres forsyningskæder. Derfor beder vi nu vores brancheførende leverandører om, at vi sammen bringer den globale grønne omstilling op i fart," siger Henrik Poulsen. 

I leverandørprogrammet beder Ørsted sine strategiske leverandører om at:

 • oplyse deres egen udledning og fastsætte videnskabeligt baserede mål for CO2-reduktion
 • anvende el fra 100 % grønne energikilder i produktionen af vindmøller, fundamenter, kabler, transformerstationer og komponenter
 • optimere deres nuværende flåde og lægge en plan for, hvordan fartøjerne kan sejle på grøn energi.

Ørsted har over 22.000 leverandører. De strategiske leverandører tegner sig for 50 % af selskabets samlede indkøb. Ørsted opfordrer resterende leverandører til også at reducere deres varers og tjenesteydelsers klimaaftryk og styrker samtidig bæredygtighedskriterierne i selskabets udbud.

Ørsteds reduktionsmål for CO2-udledninger er videnskabeligt baserede og godkendt af Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi har godkendt Ørsteds mål og klassificeret dem som mere ambitiøse end målet om at holde den globale opvarmning på godt under 2 °C. Desuden har SBTi foreløbigt konkluderet, at Ørsteds mål er i overensstemmelse med 1,5 °C. SBTi's metode til vurdering heraf præsenteres senere på året.

Læs Ørsteds bæredygtighedsrapport for 2019: 'Carbon neutral to stop global warming at 1.5°C' for yderligere oplysninger om Ørsteds CO2-initiativer og -mål.

Mål i Ørsteds CO2-reduktionsprogram
2023

 • Komplet udfasning af kul. I løbet af de seneste ti år har Ørsted lukket tre kulfyrede kraftværker i Danmark. Kraftværker med en central rolle i produktionen af varme til danske husstande og industrien er blevet omstillet fra kul til certificeret bæredygtig biomasse. Det sidste kulfyrede kraftværk bliver lukket i 2023.

2025 

 • CO2-neutral drift og energiproduktion.
 • Ved at udfase fossile brændstoffer og installere 20 GW vedvarende energi vil CO2-udledningen være nedbragt med mindst 98 % i 2025 sammenlignet med 2006.
 • CO2-udledningen skal reduceres yderligere og mere end 98 % ved at udskifte hele selskabets bilpark med elbiler i overensstemmelse med EV100-kravene og finde yderligere reduktionsmuligheder i energiproduktionen og driften.
 • Kompensere mulig resterende udledning gennem verificerede og målbare CO2-kompenserende projekter.

2030

 • Opføre mere end 30 GW grøn energi på tværs af teknologier - nok til at levere strøm til mere end 55 millioner mennesker.

2032

 • Reducere udledningen fra forsyningskæde og energihandel med 50 % sammenlignet med 2018 for at sikre, at udledninger på tværs af Ørsteds samlede klimaaftryk reduceres i overensstemmelse med målsætningen om 1,5 °C.

2040

 • Opnå et CO2-neutralt samlet klimaaftryk ti år hurtigere end krævet for at nå målsætningen om 1,5 °C ved at fjerne den resterende udledning fra forsyningskæde og energihandel.
 
 

Om Ørsted
Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted topper i 2020 Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2019 en omsætning på 67,8 mia. kr. (9,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Kontaktinformation
Ørsted Sustainability
Devapriyo Das
+45 99 55 46 14
dedas@orsted.dk  
 
Ørsteds presseafdeling
Anders Stougaard
+45 99 55 67 39
astou@orsted.dk