Grøn koalition vil fremskynde udbygning af global havvindkapacitet

En international koalition for vedvarende havenergi er dannet for at fremme bæredygtig udbygning af vedvarende havenergi og reducere de skadelige virkninger af klimaforandringerne.

Vedvarende havenergi – såsom havvind, flydende solenergi, tidevands- og bølgekraft – kan dække næsten 10 % af den årlige reduktion af drivhusgasudledningen, som er nødvendig inden 2050 for at holde den globale temperaturstigning på under 1,5 °C over niveauet fra før industrialiseringen. Det fremgår af en rapport fra ekspertgruppen i panelet High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, der beskæftiger sig med bæredygtig havøkonomi. Det forventes, at størstedelen af potentialet til at reducere klimaforandringerne kommer fra havvind.

Med repræsentanter fra civilsamfundet, mellemstatslige institutioner og industrien vil koalitionen repræsentere havvindsektoren i den globale dialog om klimaindsatsen. Den vil blive ledet af Ørsted og Equinor. Koalitionen tæller også CWind, Global Marine Group, JERA, MHI Vestas, Mainstream Renewable Power, Shell, Siemens Gamesa, TenneT og The Crown Estate.

Koalitionen blev dannet som svar på den opfordring til en klimaindsats baseret havenergi, der blev fremsat i september 2019 af panelet High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, i samarbejde med yderligere partnere, herunder Det Globale Vindenergiråd (GWEC) og FN's Global Compact-initiativ.

Koalitionen vil udarbejde en vision for 2050 med fokus på de indsatser, som industrien, investorer og regeringer kan iværksætte for at sikre en bæredygtig opskalering af havvind og således bidrage til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og de globale CO2-reduktionsmål. De første resultater vil blive offentliggjort i juni på FN's havkonference i Lissabon.

”Hvis vi vil gøre alvor af at bekæmpe klimakrisen, er det afgørende, at vi så hurtigt som muligt nedbringer CO2-udledningen fra verdens energiforbrug ved hjælp af teknologier som fx havvind. Koalitionen for vedvarende havenergi vil arbejde for at fremskynde den mulighed, som vedvarende havenergi rummer for at indfri Paris-aftalens mål,” siger Benj Sykes, Vice President i Ørsted.

”Der er behov for samarbejde mellem lande og virksomheder for at fremskynde en bæredygtig udbygning af vedvarende havenergi. Denne koalition omfatter førende aktører inden for havvind, og vi arbejder sammen om at udnytte havvinds fulde potentiale globalt,” siger Stephen Bull, Senior Vice President for Wind og Low Carbon i Equinor.

Havvind er nu inde i en udvikling, der medfører spektakulære omkostningsreduktioner, efter oprindeligt at have været drevet af ganske få lande. Med havvind kan der produceres grøn energi i meget stor skala, og denne energiform vil være en central teknologi, der kan muliggøre energiomstillingen og understøtte en bæredygtig fremtid.

Kontaktinformation for yderligere oplysninger:

 

Mike Day

UK Media Relations Manager

miday@orsted.co.uk

+44 (0) 7767 008893