Global 100 indeks: Ørsted er verdens mest bæredygtige virksomhed

Ifølge Global 100-indekset, som offentliggøres i dag, er danske Ørsted verdens mest bæredygtige virksomhed. Selskabet har på 10 år gennemført en fundamental omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Nu opfordrer Ørsted alle lande og virksomheder til at reducere deres CO2-udledning for at hjælpe med til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

Ørsted, der er verdensførende inden for havvind, topper 2020-udgaven af Corporate Knights' Global 100-indeks over de 100 mest bæredygtige selskaber i verden. Ørsted præsterer dermed bedst blandt flere end 7.300 globale virksomheder med indtægter i milliardklassen, og Ørsted er det første energiselskab nogensinde, der indtager en førsteplads i indekset.

For Ørsted er placeringen som verdens mest bæredygtige virksomhed en anerkendelse af selskabets grundlæggende strategiske omstilling fra fossile brændstoffer til grøn energi i løbet af de seneste ti år. 

Henrik Poulsen, administrerende direktør i Ørsted, siger:
"Vi er utrolig stolte over at være blevet kåret som verdens mest bæredygtige selskab. Hvor vi tidligere var et traditionelt energiselskab baseret på fossile brændstoffer, er vi nu et af verdens største selskaber inden for vedvarende energi. Hver dag leverer vi grønne energiløsninger i industriel skala for at bekæmpe klimaforandringerne, som er den største udfordring i vores tid."

Ørsted har siden 2006 reduceret CO2-udledningen fra sin energiproduktion og drift med 83 % og vil stort set være CO2-neutral i 2025. De havvindmølleparker, som Ørsted har opført, forsyner i dag mere end 13 millioner mennesker med grøn strøm, og det er Ørsteds plan er at øge dette antal til 50 millioner inden 2030.

Ørsteds evne til at skabe markant vækst i forretningen og samtidig reducere sin CO2-udledning har spillet en central rolle i forhold til at opnå topplaceringen på Global 100-indekset.

Nødvendig omstilling til vedvarende energi 
For ti år siden besluttede Ørsted at ændre sin forretningsmodel, i erkendelse af at en kerneforretning baseret på fossile brændstoffer ikke ville være holdbar på længere sigt. Siden da har selskabet været med til at fremme udbygningen af havvind i industriel skala og er i dag verdensførende inden for havvind og et af de hurtigst voksende energiselskaber i verden. 

Energi fra havvind er de fleste steder nu væsentligt billigere end energi fra nyopførte kul- eller gasfyrede kraftværker, hvilket gør havvind til en vigtig teknologi i den globale omstilling til grøn energi. Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) har havvind potentialet til at forsyne flere hundrede millioner mennesker med grøn strøm. Knap 75 % af alle globale drivhusgasser stammer dog fortsat fra fossile brændstoffer, og CO2-udledningen fortsætter med at stige.

"Selvom vi er taknemmelige over at være blevet kåret som verdens mest bæredygtige virksomhed, så så vi hellere, at verden udviklede sig i en mere bæredygtig retning. Den globale udledning af drivhusgasser er steget i årtier og er nu på sit højeste niveau nogensinde. Der er ingen tid at spilde, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning og halvere den globale udledning inden 2030, sådan som klimavidenskaben anbefaler," siger Henrik Poulsen.

Han fortsætter: "Vi har de grønne teknologier, der skal til for at kunne omstille de globale energisystemer. Lande og virksomheder skal arbejde sammen og træffe modige valg for at fremskynde den grønne omstilling, reducere deres udledning og begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Det skylder vi efter min mening de nuværende og ikke mindst de fremtidige generationer."  

CO2-reduktion som strategisk pejlemærke
Da Ørsted for ti år siden satte sit første mål om en lavere CO2-udledning, vurderede man, at det ville tage 30 år at omstille forretningen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Siden da er en reduktion i CO2-udledningen og grøn omstilling blevet omdrejningspunkterne i Ørsteds strategi, hvilket har gjort det muligt for Ørsted at gennemføre den gennemgribende omstilling på blot ti år.

Med en klar plan for, hvordan selskabet skal opnå en stort set CO2-neutral energiproduktion og drift, tager Ørsted nu hul på næste etape ved at lancere et nyt program, der skal reducere CO2-udledningen i forsyningskæden.

"Vi styrker samarbejdet med vores største og vigtigste leverandører for at reducere deres CO2-udledning i overensstemmelse med klimavidenskabens anbefalinger og for at tilskynde dem til at basere deres aktiviteter på grøn energi," siger Henrik Poulsen og fortsætter:

"Ørsted er blevet en bæredygtig og rentabel virksomhed ved at gøre grøn energi til omdrejningspunktet i sin forretningsstrategi. Virksomheder, der ikke gør noget nu for at reducere deres CO2-udledning, risikerer, at deres forretningsmodel kommer under pres i fremtiden. Vi opfordrer alle virksomheder til at gøre reduktionen af deres CO2-udledning til en central del af deres strategi."

Udviklingen i Ørsteds CO2-reduktionsprogram er afspejlet i selskabets spring opad på Global 100-indekset: I 2018 lå selskabet nummer 70, i 2019 nummer 4, for i 2020 at indtage førstepladsen.

Vigtige milepæle i Ørsteds CO2-reduktionsprogram

2023

  • Afslutte udfasningen af kul i Ørsteds portefølje af kraftvarmeværker, så de kan køre på certificeret bæredygtig biomasse.

2025

  • Reducere CO2-udledningen fra energiproduktionen og driften med 98 % sammenlignet med 2006 og dermed gøre selskabet stort set CO2-neutralt. Den nuværende CO2-reduktion ligger på 83 %.
  • Alle virksomhedens køretøjer skal være eldrevne.

2032

  • Reducere udledningen i forsyningskæden og fra energihandel med 50 % sammenlignet med 2018. Det betyder, at Ørsteds leverandører skal øge andelen af grøn strøm, der anvendes til produktion, transport og installation af komponenter til havvindmølleparker, og at handlen med fossil gas gradvist skal reduceres.

Om kåringen

  • Corporate Knights, der er en forlags- og researchvirksomhed baseret i Toronto, Canada, har analyseret offentligt tilgængelige data om finansielle og bæredygtighedsmæssige indikatorer for 7.395 virksomheder med en omsætning på over USD 1 milliard.
  • Det årlige Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige selskaber er et anerkendt og respekteret indeks over virksomheders indsats inden for bæredygtighed og præsenteres hvert år i forbindelse med Det Verdensøkonomiske Forum i Davos i Schweiz.
  • Ifølge Corporate Knights er den primære årsag til, at Ørsted er gået fra en fjerdeplads til en førsteplads i Global 100-indekset, at selskabet har øget sin omsætning fra vedvarende energi med 10 % fra 58,4 % til 68,1 %. Samtidig er CO2- og vandproduktiviteten steget med mere end 50 % som følge af reduktioner i den samlede CO2-udledning og et lavere vandforbrug kombineret med en højere omsætning.
  • Ørsted klarer sig også godt inden for områder som fx skatteindbetalinger og kønsdiversitet i bestyrelsen. 
  • Ifølge Corporate Knights er der en tendens til, at Global 100-selskaber holder længere og leverer højere årlige nettoinvesteringsafkast end sammenlignelige selskaber i MSCI All Country World-indekset.
  • På Global 100-indekset for 2020 er der 49 selskaber fra Europa, 29 fra USA og Canada samt 18 fra Asien.
Kontaktinformation
Ørsteds presseafdeling
Anders Stougaard
99 55 67 39
astou@orsted.dk