Ørsted på A-holdet for klimaindsatser

Energiselskabet Ørsted får for første gang scoren A af CDP for sin indsats mod klimaforandringer. CDP er en non-profit organisation, der bedømmer virksomheder for deres klimarapportering. Selskaber på A-listen betragtes som førende inden for klima og miljø og er velansete blandt investorer.

Scoren tager udgangspunkt i Ørsteds klimarapportering for 2019 og er givet i anerkendelse af selskabets indsats for at reducere udledninger, afbøde klimarisici og udvikle lavemissionsøkonomien. Mere end 8.400 virksomheder har indsendt klimadata til vurdering hos CDP, og kun 179 har fået scoren A i kategorien 'klimaforandringer'.

Marianne Wiinholt, Ørsteds koncernøkonomidirektør, siger:
"Ørsted er nået langt i løbet af det seneste årti - fra et meget CO2-tungt forsyningsselskab til et af verdens fem største grønne energiselskaber. At være åbne og transparente omkring vores klimapåvirkning er afgørende for vores grønne omstilling, og vi er glade for at kunne give vores investorer den tryghed, der ligger i A-scoren fra CDP."

Selskaber på A-listen anses af CDP for at være på 'højeste niveau' inden for klima og miljø. Paul Simpson, administrerende direktør i CDP, siger: "Selskaberne på A-listen er markedsførende inden for bæredygtighed, håndtering af miljørisici og i omstillingsparathed til fremtidens økonomi."

Primære årsager til Ørsteds A-score
Ifølge CDP er de primære årsager til Ørsteds A-score i 2019 selskabets CO2-reduktionstiltag og transparente rapportering om CO2-udledning og klimarisici. CDP ser Ørsteds godkendte, videnskabeligt baserede mål om at reducere energiproduktionens CO2-belastning med 98 % inden 2025 som en indikator for bedste praksis i forhold til de mål, verden skal nå for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C.

I 2019 styrkede Ørsted sin miljøindsats ved at sætte et videnskabeligt baseret mål om at halvere indirekte udledninger fra forsyningskæde og energihandel inden 2032. Selskabet fortsatte også sin udbygning af grøn energi i 2019, bl.a. med verdens største havvindmøllepark i Storbritannien, Taiwans første kommercielle havvindmøllepark og sit første store solenergi- og batterilagringsprojekt i kommerciel skala i USA.

"Investorerne ønsker i stigende grad, at virksomhederne offentliggør deres klimapåvirkning. Vores plads på CDP's A-liste viser tydeligt over for vores interessenter, at vi tager aktivt hånd om klimarisici og går forrest i kampen mod klimaforandringerne," siger Marianne Wiinholt. 

Ørsted indgiver data om sin klimaindsats via CDP's årlige klimaspørgeskema, og selskabet har tidligere fået scoren B og C i henholdsvis 2018 og 2017.

Mål i Ørsteds CO2-reduktionsprogram

2023

  • Komplet udfasning af kul. I løbet af de seneste ti år har Ørsted lukket tre kulfyrede kraftværker i Danmark. Kraftværker med en central rolle i produktionen af varme til danske husstande og industrien er blevet omstillet fra kul til certificeret bæredygtig biomasse. Det sidste kulfyrede kraftværk bliver lukket i 2023.

2025 

  • Ved at udfase fossile brændstoffer og installere 20 GW vedvarende energi vil CO2-udledningen være nedbragt med mindst 98 % i 2025 sammenlignet med 2006.
  • CO2-udledningen skal reduceres yderligere og mere end 98 % ved at udskifte hele selskabets bilpark med elbiler i overensstemmelse med EV100-kravene og finde yderligere reduktionsmuligheder i energiproduktionen og driften.

2030

  • Opføre mere end 30 GW grøn energi på tværs af teknologier - nok til at levere strøm til mere end 50 millioner mennesker.

2032

  • Reducere udledningen fra forsyningskæde og energihandel med 50 % sammenlignet med 2018, hvilket skal ske på tværs af vores samlede CO2-aftryk for at nå målsætningen om 1,5 °C.

Om CDP-vurderingen
I sin årlige rapporteringsproces benytter CDP en uafhængig metode til at vurdere selskaber, der oplyser data om deres miljøpåvirkning, risici og muligheder. Selskaberne vurderes ved hjælp af et spørgeskema og får en score fra A til D- alt efter gennemsigtigheden i deres klimarapportering, bevidstheden om og håndtering af miljørisici samt ambitionsniveau og indsats for at fastsætte og nå målsætninger på miljøområdet. CDP's rapporteringsproces betragtes af investorer som den højeste standard, når det gælder om at afdække selskabers gennemsigtighed inden for deres miljøindsats.

 

Kontaktinformation
Ørsted Sustainability
Devapriyo Das
+45 99 55 46 14
dedas@orsted.dk
 
Ørsted Media Relations
Anders Stougaard
+45 99 55 67 39
astou@orsted.dk