Ørsted og partnere sikrer støtte til projekt om bæredygtig brint

Syv industripartnere har fået tilsagn om støtte til et demonstrationsprojekt i Danmark, der, med havvind som strømkilde, skal producere fornybar brint, der kan bruges i vejtransport.
Avedøreværket på Avedøre Holme
Avedøreværket på Avedøre Holme
 

I energisammenhæng er Avedøre mest kendt for at huse Ørsteds store biomassefyrede kraftvarmeværk Avedøreværket, men i fremtiden kan der blive produceret andet og mere end strøm og varme på matriklen. Det står klart, efter at Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen har valgt at støtte projektet H2RES, som Ørsted er ledende partner på.

Sammen med partnerne Everfuel Europe A/S, NEL Hydrogen A/S, GreenHydrogen A/S, DSV Panalpina A/S, Brintbranchen og Energinet Elsystemansvar A/S har Ørsted fået tilsagn om 34,6 mio. kr. i støtte til at opføre et elektrolyseanlæg på 2 MW med tilhørende brintlagring, som med strøm fra havvindmøller skal producere fornybar brint til brug i busser, lastbiler og potentielt taxier.

Samlet set forventes brintproduktionen at blive på omkring 600 kg pr. dag, hvilket vil være nok til at dække 20-30 bussers behov samt sideløbende give mulighed for at teste anvendelse i lastbiler og taxier. Tilsagnet til H2RES-projektet er det største blandt de 53 projekter, der har modtaget støtte fra EUDP i anden uddelingsrunde i 2019.

Brint bruges allerede i dag i stor stil i den tunge industri i Europa, men produceres hovedsageligt ved omformning af fossile brændstoffer, hvilket udleder store mængder drivhusgasser. Men brint kan også produceres gennem en proces kendt som elektrolyse, hvor elektricitet anvendes til at spalte vand, hvorved der dannes brint. Hvis strømmen, der anvendes til elektrolysen, stammer fra vedvarende energikilder, vil den producerede brint være fornybar. Netop derfor vil strømmen til H2RES-projektet, som Ørsted og partnere netop har fået tilsagn om støtte til, som udgangspunkt komme direkte fra Ørsteds to havvindmøller på hver 3,6 MW, som står ved Avedøreværket. Endvidere kan elektrolysen køres fleksibelt og kan derved være med til at sikre fleksibel brug af den fluktuerende strømproduktion fra havvindmøllerne.

Anders Nordstrøm, Vice President og chef for Ørsteds brintaktiviteter:

"Fornybar brint har potentiale til at blive en hjørnesten i Danmarks ambitioner om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 % i 2030 og i omstillingen til en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Den tunge vejtransport er en af de sektorer, som kan gøres grønne ved indirekte elektrificering med brint produceret på fornybare kilder. Men fornybar brint er i dag dyrere end brint produceret på gas og kul, og derfor er det vigtigt, at vi nu kommer i gang med at demonstrere teknologien og samle erfaringer, som gør det muligt at opskalere og effektivisere teknologien, så vi kan producere bæredygtig brint til en pris, der kan konkurrere med de fossile alternativer."

Jacob Krogsgaard, CEO, Everfuel:

"Interessen for grønt nul-emissionsbrændstof er enorm, særligt i hovedstadsområdet. Brint produceret, når der er overskud af vedvarende energi, giver muligheden for netop at lave 100 % grønt, forureningsfrit brændstof. Energien kan således lagres, distribueres og anvendes fleksibelt uden behov for yderligere markante investeringer i ny el-infrastruktur til tung transport i fx bymiljøet. Everfuel tager ansvar for distribution af den grønne brint, herunder etablering af brintstationer til ejere og operatører af nul-emissionskøretøjer - uden begrænsninger i forhold til eksisterende driftsbehov. H2RES-projektet i Avedøre er helt unikt med stærke partnere og sin nærhed til København."

Jon André Løkke, CEO, Nel ASA:

"Danmark er en global leder inden for vedvarende energi og har en frontposition i forhold til at bane vejen for fornybar brint som den foretrukne energikilde for tung transport. Gennemførelsen af H2RES-projektet vil være et vigtigt skridt henimod at udvikle en landsdækkende infrastruktur for fornybar brint, og vi ser frem til at arbejde med Ørsted og H2RES-partnerne om dette og fremtidige projekter."

Niels-Arne Baden, administrerende direktør i GreenHydrogen A/S:
"Dette er et meget vigtigt projekt for os at være med i, og vi glæder os til samarbejdet. Ørsted går forrest og viser vejen for vindbranchen i forhold til konkret anvendelse af brint. Projektet vil give GreenHydrogen vigtig erfaring og et unikt grundlag for at videreudvikle vores elektrolyseanlæg til at møde kravene fra vindbranchen, der bliver blandt de allerstørste spillere inden for brint til energilagring."

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen:

"Integration af energi fra havvind ind i den tunge transport er en hovedudfordring i den grønne omstilling. Med H2RES får vi mulighed for at teste, hvordan brint og havvind kan spille bedst sammen. Både med hinanden, med transportsektoren og med det samlede energisystem. Det er et meget vigtigt skridt for brint som nøgleteknologi i den grønne omstilling."

Fakta:

  • Ørsted, Everfuel Europe A/S, NEL Hydrogen A/S, GreenHydrogen A/S, DSV Panalpina A/S, Brintbranchen og Energinet Elsystemansvar A/S har fået tilsagn om 34,6 mio. kr. i støtte til projektet H2RES fra EUDP's anden uddelingsrunde i 2019.
  • H2RES bliver et demonstrationsprojekt for fornybar brintproduktion til vejtransport baseret på havvind. Strømmen vil som udgangspunkt blive leveret direkte fra Ørsteds to 3,6 MW-havvindmøller ved Avedøre.
  • Projektet skal producere fornybar brint, der kan bruges i busser, lastbiler og potentielt taxier.

Kontaktinformation
Ørsted Media Relations
Michael Korsgaard
mikon@orsted.dk
+45 99 55 94 25