Gymnasielærer æres med H.C. Ørsted-medalje for fremragende formidling

Selskabet for Naturlærens Udbredelse tildeler H.C. Ørsted Medaljen i bronze til lektor Michael Lentfer Jensen, Alssundgymnasiet i Sønderborg for fremragende formidling af naturvidenskab. Med medaljen følger et rejselegat på 25.000 kr. samt 50.000 kr. til et projekt på gymnasiet sponseret af energiselskabet Ørsted.
Medaljemodtager Michael Lentfer Jensen (til højre) får overrakt rejselegatetet af Jesper Skov Gretlund fra Ørsted.
Medaljemodtager Michael Lentfer Jensen (til højre) får overrakt rejselegatetet af Jesper Skov Gretlund fra Ørsted.
 

Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har overrakt H.C. Ørsted Medaljen i bronze til lektor Michael Lentfer Jensen. Han modtager medaljen for sin evne til at skabe interesse for naturvidenskab blandt eleverne på Alssundgymnasiet i Sønderborg.

I år ledsages medaljen af et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på gymnasiet. De 50.000 kr. vil Alssundgymnasiet bruge til at renovere teleskopet i gymnasiets gamle observatorium. Det giver eleverne optimale betingelser for at gøre astronomiske observationer til brug i undervisningen.

Ørsteds repræsentant i bedømmelsesudvalget, der har valgt at årets medaljemodtager, siger:

"I en teknologisk funderet virksomhed som Ørsted er det enormt vigtigt at have adgang til dygtige ingeniører og naturvidenskabsfolk. Denne interesse vækkes ofte i de gymnasiale uddannelser, så vi er glade for at kunne støtte med H.C. Ørsted Medaljen i bronze og pengeprisen til gymnasiet," fortæller Jesper Skov Gretlund, der er leder af Ørsteds center for matematisk modellering.

Han fortsætter: "Med sit afsæt i eleverne som medspillere i undervisningen og sit imponerende drive, er Michael den helt rigtige modtager af årets medalje."

Gør eleverne til medskabere
Et bedømmelsesudvalg har fundet årets medaljemodtager blandt mange kompetente kandidater indstillet af elever, lærere og rektorer. Michael Lentfer Jensen fra Alssundgymnasiet underviser i astronomi, fysik og matematik, og hans undervisning sprudler af idéer og eksempler, der letter forståelsen af det naturvidenskabelige stof.

Bedømmelsesudvalget fremhæver Michael Lentfer Jensens fokus på den enkelte elev og hans evne til at gøre sine fag nærværende for eleverne. Ved at tage afsæt i elevernes egne interesser og oplevelser skabes nysgerrighed og fascination, og dermed gøres eleverne til "medskabere" af faget.

Michael Lentfer Jensen har også været drivkraften bag en modernisering af gymnasiets observatorium. Og i samarbejde med Syddansk Universitet og med støtte fra region Syddanmark står han bag udviklingen af et nyt teknologiforløb i naturvidenskabeligt grundforløb. Projektet har som overordnet formål at gøre eleverne til skabere af teknologi - ikke kun brugere.


Foto: Michael Lentfer Jensen i observatoriet på Alssundgymnasiet.

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har fra 2012 sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet ved en årlig uddeling H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere og fremragende formidlere i den gymnasiale verden inden for Selskabets fagkreds.

En inspirerende gymnasielærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med studievalg og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det naturvidenskabelige eller tekniske felt.

Tildelingen i 2019 er sket på baggrund af indstillinger fra gymnasierektorer, kolleger og elevråd over hele Danmark, som er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af fhv. rektor Hans Lindemann, Metropolitanskolen, fhv. rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium, studielektor Per Dal Jensen, Business Strategy Manager, PhD Søren Damgaard, civilingeniør Ole Mørk Lauridsen, Teracom og SNU, adjunkt Jeppe Willads Petersen, UNF, samt Senior Manager Jesper Skov Gretlund, Ørsted.

Om Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Selskabet for Naturlærens Udbredelse - i daglig tale kaldet SNU - blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi - og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.

Om Ørsted
Energiselskabet Ørsted er drevet af en vision om en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted er inspireret af H.C. Ørsteds nysgerrighed efter at forstå naturen, og H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen er grundlaget for moderne produktion af elektricitet, som er kernen i virksomheden Ørsted.

 
Kontaktinformation
For mere information om medaljemodtageren og Selskabet for Naturlærens Udbredelse, kontakt Selskabets formand
Dorte Olesen,
29 92 63 00
doole@dtu.dk
 
Ørsteds presseafdeling
Anders Stougaard
99 55 67 39
astou@orsted.dk