Vild efterspørgsel på klimaviden til 0. og 1. klasser

Klimaforandringerne og deres betydning for klodens fremtid diskuteres alle vegne. Børnene hører det også, og det kan skabe både bekymring og frygt. Nyt undervisningsmateriale til indskolingen skal erstatte bekymring og frygt med viden og optimisme.
Og der er rift om det. Undervisningsmaterialet, der er udviklet i fællesskab af WWF Verdensnaturfonden og Ørsted, er sendt ud til flere end 60.000 børn i de danske folkeskoler. På landsplan er det flere end 70 % af de danske grundskoler, der har bestilt klimaklassesættene*. 

”Ofte løber de negative klimahistorier med al opmærksomheden, og det skræmmer vores børn. Derfor er vi utroligt glade for, at skoler landet over nu sætter klima og klimaløsninger på skemaet. Undervisningsmaterialet viser børnene, at der er håb for klimaet, fordi vi faktisk kan gøre noget ved klimaforandringerne. Samtidig får eleverne viden om klimaet i et sprog, som er i børnehøjde, og det gør det muligt for børn og forældre at tale om klimaet i hjemmet, uden at samtalerne er styret af frygt,” siger Filip Engel, vicedirektør i Ørsted.

Børn er generelt nysgerrige, og naturen har en fantastisk evne til at fascinere dem fra et tidligt sted i livet. Bevidstheden om naturens værdi skaber automatisk et større ønske om at passe på den og det er præcis, hvad det nye undervisningsmateriale skal være med til at skabe hos de yngste ifølge WWF Verdensnaturfonden.
 
”Klima- og naturkrisen presser lige nu vores økosystemer og fantastiske dyreliv til det yderste, og vi ved fra undersøgelser, at over 40 % af børn og unge i Europa faktisk frygter klimaforandringerne. Sådan skal det jo ikke være, for vi kender allerede løsninger på mange af de udfordringer - og det fortjener vores børn og unge at vide. Derfor gør det mig også glad, at vores fælles materiale nu kommer ud til over 60.000 børn, så vi sammen kan dæmme op for frygten med brugbare fakta og samtidig gøre børnene og deres familier i stand til at handle på naturkrisen,” siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Klimaviden i børnehøjde

Undersøgelser viser, at forældre gerne vil tale om klimaforandringer med børnene, men at det ofte er et emne, der er svært at få hul på. Når klimaet kommer på skoleskemaet, bliver det til gengæld naturligt at fortsætte samtalen derhjemme. 

Klassesættene indeholder, ud over materialet til undervisningen, også en malebog med billeder af dyr og fakta om dyrenes levevilkår. Malebogen kan eleverne tage med hjem, og det giver en oplagt mulighed for at fortsætte samtalen om, hvad vi kan gøre for klimaet mellem børn og forældre. 

Over hele landet er der flere end 70 % af de danske grundskoler, der har bestilt klimaklassesættene*. 

Den store efterspørgsel overrasker ikke Jens Raahauge, der er bestyrelsesmedlem i Dansklærerforeningens Folkeskolesektion: 

”Børn har krav på viden. De skal oplyses om det rent faktuelle, men de har også krav på at se, at der er handlemuligheder for dem. Her kommer der et gennemarbejdet materiale, der har den agenda. Materialet har nogle formidable små eksperimenter, der er enkle og overskuelige”, lyder det fra Jens Raahauge.  

”Det betyder, at materialet kan få de yngste op af stolene og lære ved hjælp af hænderne, lugtesansen og smagssansen. De sanser sig simpelthen frem til muligheder, årsager og virkninger, og det giver dem handlemuligheder.”

Skolematerialet, der hedder ”Vores hjem”, består af

 

  • en smuk billedbog til oplæsning i klassen
  • opgavehæfter, der formidler viden gennem sjove og praktiske opgaver
  • en detaljeret undervisningsvejledning
  • et flot diplom til hver elev
  • en plakat af vores fantastiske hjem, Jorden
  • en lærerig malebog, eleverne kan tage med hjem. 

Materialet var klar til undervisning i klimauge 39, men kan naturligvis benyttes året rundt.

* Tallene er beregnet ud fra Danmarks Statistiks elevopgørelse inddelt i regioner. Dette tal er delt med landsgennemsnittet af elever pr. klasse, der er på 21,7 elever. Procentandelene er efterfølgende nedjusteret for at kompensere for den usikkerhed, det gennemsnitlige elevantal giver. 


Kontaktinformation

Ørsteds presseafdeling
Anders Stougaard
99 55 67 39
astou@orsted.dk 
 
WWF Verdensnaturfonden
PR-specialist Alexander Fredens
31 27 09 07
a.fredens@wwf.dk