Asnæsværket producerer grøn strøm

Asnæsværkets nye flisfyrede kraftværksblok, Asnæs 6, leverede den 20. november for første gang strøm produceret med den nye turbine.

Gennem mere end 30 måneder har leverandører, teknikere og projektmedarbejdere arbejdet intenst for at gøre Asnæsværket ved Kalundborg i stand til at producere procesdamp, el og varme helt uden brug af kul. En af de vigtigste brikker i det store puslespil kunne lægges den 20. november, da anlæggets generator blev koblet på det sjællandske elnet og producerede strøm for første gang.

Teknikere har gennemført et utal af forberedelser og tests forud for indkoblingen af generatoren.

”Det er fantastisk, at vi nu er nået så langt med projektet. I august kunne vi sende den første grønne fjernvarme og procesdamp ud til vore kunder, og nu har vi fået anlægget på nettet og har produceret grøn strøm til det sjællandske elnet,” siger Henrik Boye Jørgensen, der er Ørsteds projektleder for byggeriet af Asnæsværkets blok 6.

Den nye turbine har en kapacitet på 25 MW el og 129 MJ/s procesdamp og fjernvarme. For at producere strøm, skal dampen sendes ind i turbinen med et tryk på 100 bar og en temperatur på 540 grader.

Grøn energi med høj forsyningssikkerhed
Ørsted igangsatte ombygningen af Asnæsværket i oktober 2017, så værket i fremtiden kan erstatte kul med bæredygtig træflis.

Den nye flisfyrede blok 6 på Asnæsværket skal fungere i samspil med Asnæsværkets elkedel og Kalundborg Forsynings store varmepumpe. Dermed udnyttes den grønne strøm, når den er tilgængelig til konkurrencedygtige priser, mens træflis fra bæredygtigt drevne skove sikrer, at Kalundborgs behov for procesdamp til industrien, fjernvarme til boliger og strøm til Danmark bliver dækket helt uden brug af kul og med høj forsyningssikkerhed og fleksibilitet.

Med Asnæs 6 bliver der taget endnu et vigtigt skridt på vejen mod en komplet udfasning af kul på Ørsteds kraftværker.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk