Indkaldelse af indstillinger til H.C. Ørsted Medaljen til gymnasielærere 2019

Nu er det tid til at indstille årets gymnasielærer til H.C. Ørsted Medaljen i bronze.

Kender du en gymnasielærer, der underviser i naturvidenskab på en levende, inspirerende og helt særlig måde? Kan læreren pirre elevernes nysgerrighed for naturvidenskaben og løfte deres faglige niveau? Er læreren ligefrem årsagen til, at elever søger ind på en videregående uddannelse inden for naturvidenskab? 

Så har du alletiders mulighed for at være med til at hylde vedkommende. Nu er der nemlig åbnet for indstillinger til H.C. Ørsted Medaljen i bronze, der uddeles til en inspirerende gymnasielærer med en helt særlig evne til at undervise i naturvidenskab. Såvel elever, lærere og rektorer kan, gerne i fællesskab, indstille årets gymnasielærer til medaljen. Medaljen uddeles af Selskabet for Naturlærens Udbredelse, og den sponsoreres af energiselskabet Ørsted. 

Som noget nyt i år får vinderen ud over medaljen og æren også et rejselegat på 25.000 kroner samt 50.000 kroner til et projekt på gymnasiet. 

 

Hvordan indstiller man?

Kriterierne for at modtage H.C.Ørsted medaljen er, at underviseren:

• er engageret, idérig og fagligt dygtig

• leverer varieret og inspirerende undervisning

• formår på ekstraordinær vis at løfte elevernes faglige niveau og

• giver dem interesse for at studere naturvidenskabelige og tekniske fag 

 

Lærerens undervisning må derudover gerne være:

• synlig lokalt, regionalt eller nationalt og

• egne sig som ‘best practice’ til almen udbredelse i undervisningen. 

Send din indstilling inklusiv begrundelse og gerne med konkrete eksempler på, hvordan kandidaten lever op til kriterierne, senest den 29. oktober 2019 til snu@naturvidenskab.net. 

 

Om uddelingen 

Selskabet for Naturlærens Udbredelse har nedsat et bedømmelsesudvalg, der skal behandle indstillingerne. Udvalget består af: studielektor Per Dal Jensen, fhv. rektor Jannik Johansen, adjunkt Jeppe Willads Petersen, UNF, civilingeniør Ole Mørk Lauridsen, Teracom og SNU, Business Strategy Manager, PhD Søren Damgaard, SD og SNU, senior manager Jesper Skov Gretlund, Ørsted, samt fhv. rektor Hans Lindemann. 

Sammen med SNU, uddeler vi H.C. Ørsted Medaljen i bronze og hylder vinderen den 9. december 2019 på H.C. Ørsted Instituttet i forbindelse med et af foredragene i Selskabet for Naturlærens Udbredelse. 

 

Tidligere modtagere af H.C. Ørsted medaljen i bronze: 

•2012:  rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium 

•2013:  lektor emeritus Niels Hartling, Birkerød Gymnasium og lektor Peter Arnborg Videsen 

• 2014:  lektor Pia Gommesen, Faaborg Gymnasium 

• 2015:  lektor Henrik Parbo, Aarhus Katedralskole 

• 2016:  lektor Martin Frøhling Jensen, Næstved Gymnasium og HF 

• 2017:  lektor Bjarning Grøn, Viborg Katedralskole

• 2018:  lektor Ole Bakander, Allerød Gymnasium 

 

Se alle modtagere af H.C. Ørsted Medaljen her

 

Om Selskabet for Naturlærens Udbredelse – levende formidling gennem snart 200 år 

SNU blev stiftet af H.C. Ørsted i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab, hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev blandt andet udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen, og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs forkantsposition i tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.  I 2020 er det 200 år siden, at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen. Ørsted og Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har indgået et samarbejde for at fremme formidlingen af naturvidenskab og teknologi til den danske befolkning. 

 

Om Ørsted A/S

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Som globalt førende inden for grøn energi udvikler, opfører og driver vi landvindmølleparker, havvindmølleparker, bioenergianlæg og innovative løsninger, som omdanner affald til energi rundt omkring i verden. Vi opfatter hele verden som vores hjem, og vi ønsker at passe på den. 

 

Har du spørgsmål til uddelingen, så skriv til snu@naturvidenskab.net.