Alvorlige faktuelle fejl i TV2s indslag om bæredygtig biomasse

Biomasse kan være bæredygtig eller ikke. Det afhænger af, hvordan det produceres. For at sikre, at energibranchen anvender bæredygtigt træ, har man udarbejdet Brancheaftalen om bæredygtig biomasse. I den er defineret, hvornår træpiller og træflis, der bruges som biomasse i Danmark, er bæredygtigt, og energibranchen har opfordret til, at der bliver formuleret lovgivning på området. TV2 sender i disse dage indslag om biomasse, der bruges på danske kraftvarmeværker, men dækningen udelukker væsentlig viden.

Biomasse kommer fra overskudstræ
TV2 efterlader indtrykket af, at hele skove fældes for at levere energi i Danmark. Det er forkert. Biomasse kommer fra overskudstræ. Træerne fældes som en del af moderne skovbrug, hvor der tyndes ud i træerne for at producere tømmer til at lave møbler og bygninger af i stedet for at bruge aluminium, stål og beton. Grene og toppe skæres af og efterlades i skovbunden, hvor det rådner og udleder CO2. Det samme gælder, når stammer bliver skåret til brædder, hvor ca. 50% af stammen bliver til savsmuld. Det er bedre for klimaet at bruge de store mængder resttræ til at erstatte kul og gas på kraftværkerne. Klimaet får det ikke bedre af at lade biomassen ligge på jorden, når det erstatter kul.

Biomassen kommer fra bæredygtigt drevne skove, hvor der genplantes
TV2 har et indslag, hvor det bliver påstået, at de træer, der fældes i forbindelse med skovbrug og fører til overskudstræ, ikke bliver genplantet. Det er ikke korrekt. I Ørsted bruger vi certificeret bæredygtig biomasse. Det vil sige, at vi har uafhængige auditører til at kontrollere, at forholdene er i orden i de skove, hvor træpillerne og flisen stammer fra. For biomasse indbefatter det blandt andet, at skovene er i vækst. Når man taler om genplantning, kan der både være tale om nye træer, der plantes af mennesker, eller naturens egen genplantning. Det vigtige er, at der kommer nye træer, og at den samlede skovmasse er konstant eller stiger, så skoven kan binde den samme eller en større mængde CO2. Og her er det et krav fra Ørsted, at skovene enten forbliver samme størrelse eller vokser.

Bæredygtig biomasse er langt bedre en kul
TV2 påstår, at bæredygtig biomasse udleder mere CO2 end kul. Det er forkert. Træer er en del af en kort naturlig CO2-cyklus. Når vi bruger resttræ, vil en stor del af træet bruges som tømmer og byggematerialet, hvor CO2'en er lagret i mange år. Men resttræet vil - uanset hvordan det anvendes - afgive sin CO2 i løbet af kort tid. Når vi sikrer, at der plantes nyt, vil de nye træer optage den udledte CO2. Læs mere her om vores brug af biomasse. 

Danmark opgør sin CO2-udledning i tråd med FN’s retningslinjer
TV2 påstår, at Danmark svindler med sin opgørelse af Danmarks CO2-udledning, og at Danmarks CO2-udledning i virkeligheden er højere på grund af brug af biomasse på de danske kraftværker. Det er ikke korrekt. Danmark opgør sin CO2-udledning helt i tråd med det, der er internationalt bestemt i FN, hvor det er besluttet, at hvert enkelt land skal inkludere nettoudviklingen af CO2-bindingen i deres skove.  Så når Estland eksempelvis producerer biomasse og sælger det til Danmark, tæller det med i Estlands CO2-regnskab. Og hvis Estland forvalter sine skove bæredygtigt og sikrer genplantning, belaster det ikke Estlands CO2-regnskab. Se miljøorganisationen NEPCons kommentar til TV2 dækning af Estland her.
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560