Sø- og Handelsretten giver Ørsted medhold i brugen af navnet Ørsted

Fakta om sagen

Under det tidligere navn DONG Energy annoncerede virksomheden 2. oktober 2017, at den ville tage navneforandring til Ørsted efter den danske videnskabsmand Hans Christian Ørsted, som i 1820 opdagede elektromagnetismen.

Ørsted har anvendt navnet i op mod 100 år gennem ejerskabet af H.C. Ørsted Værket. Da værket blev navngivet i 100-året for opdagelsen af elektromagnetismen, skete det med opbakning fra H.C. Ørsteds efterkommere.

I januar 2018 blev Ørsted stævnet af syv efterkommere af H.C. Ørsted med krav om, at virksomheden ophørte med at bruge navnet. Sagen blev behandlet ved Sø- og Handelsretten i marts 2019.
Sø- og Handelsretten har i dag afsagt dom i sagen vedrørende Ørsted-koncernens ret til at bruge navnet Ørsted, anlagt af syv bærere af Ørsted-navnet. Sø- og Handelsretten giver i dommen Ørsted medhold i, at selskabet har ret til at bruge navnet Ørsted.

Henrik Poulsen, adm. direktør i Ørsted, siger:

”Vi er meget tilfredse med, at Sø- og Handelsretten i sin dom giver os medhold i, at vi har ret til at bruge navnet Ørsted. Vores brug af navnet er en hyldest til H.C. Ørsted, som er en af Danmarks største videnskabsmænd gennem tiderne. For snart 200 år siden opdagede han elektromagnetismen og lagde dermed grunden til den måde, vi producerer elektricitet på i dag.”

Ørsted samarbejder blandt andet med H.C. Ørsted Selskabet og Selskabet for Naturlærens udbredelse, som H.C. Ørsted grundlagde, om at øge kendskabet til H.C. Ørsted og hans banebrydende opdagelser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560