Studstrupværket fyrer igen med halm

Efter en testperiode har Ørsted besluttet at fyre med halm og træpiller på samme tid på Studstrupværket. Dermed bliver Studstrupværket ved Aarhus igen aftager af halm fra de danske marker.

”Det er rigtig positivt, at vi nu får mulighed for at supplere vores træpiller på Studstrupværket med halm fra de danske marker. Med flere forskellige brændselstyper får vi en højere forsyningssikkerhed, og så giver det selvfølgelig god mening at udnytte de restprodukter, som er i vores baghave,” siger Thomas Lyse, Senior Director i Ørsted med ansvar for indkøb af brændsler til værkerne.

Studstrupværket har tidligere fyret med halm. Men dengang var det sammen med kul, som frem til 2016 var det primære brændsel på Studstrupværket. Siden 2016, hvor værket helt kunne droppe kul, har det ikke fyret med halm. Det skyldes blandt andet, at halm har et højt askeindhold, som kan ødelægge kedlerne, hvis ikke det bliver fyret sammen med kul. Men efter en testperiode har det alligevel vist sig muligt.

Gradvis øgning af mængden
”Vi har testet mulighederne over en periode, hvor vi gradvist har øget mængden af halm. Og vi kan konstatere, at vi er i stand til at erstatte omkring otte til ti procent af træpillerne med halm uden at ødelægge kedlerne,” siger Thomas Lyse.

Det har været nødvendigt med en indkøringsperiode, inden Studstrupværket blev klar til igen at fyre med halm. Først skulle værkets kedler og brændere indstilles til at køre med træpiller i stedet for kul, og derefter kunne værkets ingeniører og maskinmestre så gå i gang med at teste mulighederne for at tilsætte halm.

Studstrupværket forventer allerede i den kommende varmesæson at skulle bruge 40.000-45.000 tons halm, som sammen med træpiller fra bæredygtig skovdrift skal sikre grøn fjernvarme til Aarhus og omegn.

Ørsted har desuden en halmfyret kedel på Avedøreværket, som årligt omdanner omkring 130.000 tons halm til fjernvarme.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk