Rejselegater til studerende der deler H.C. Ørsteds værdier

Nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen drev H.C. Ørsted og gjorde ham til en af Danmarks største videnskabsmænd. Universitetsstuderende, der efterlever H.C. Ørsteds værdier, kan nu søge studielegater fra H.C. Ørsted Selskabet og energiselskabet Ørsted.

Tildelingskriterier for legaterne:

Der uddeles fire legater á 50.000 kr. til fire studerende, som lever op til følgende udvælgelseskriterier:

 • Du skal enten være på det sidste år af din bacheloruddannelse eller på kandidatdelen af din uddannelse
 • Du skal være indskrevet på en naturvidenskabelig eller humanistisk uddannelse
 • Du skal kunne dokumentere, at pengene skal bruges til et udlandsophold samt at udlandsopholdet enten er påbegyndt eller finder sted inden for to år fra ansøgningsfristen
 • Du skal gøre rede for, hvordan dine fag eller dit projekt lever op til H.C. Ørsteds virke ved enten:
  • at omsætte teori til praktisk viden
  • at understøtte H.C. Ørsteds værdier; nysgerrighed, dedikation og interesse for naturen
  • at være nytænkende

Ansøgningsproces:

 • Motiveret ansøgning samt dokumentation for, at man er indskrevet på relevant studie uploades via www.hcoersted.dk/legat
 • Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at skrive til scholarship@orsted.dk
 • Ansøgningsfristen er 21.4.2019.
 • Vinderne får direkte besked senest den 13.6.2019.

Den danske videnskabsmand H.C. Ørsted var drevet af nysgerrighed, dedikation og interesse for den natur, der omgiver os. De værdier og den tilgang til videnskab ønsker H.C. Ørsted selskabet og energiselskabet Ørsted at fremme med fire studielegater på hver 50.000 kr.

”Vores fire legater er en hyldest til H.C. Ørsteds navn og bedrifter herhjemme og internationalt. Derfor går legaterne til unge, der gerne vil ud i verden og gennem deres studier kan være med til at videreføre H.C. Ørsteds nysgerrige tilgang til og dedikation for både naturvidenskab og humaniora,” siger formand for H.C. Ørsted Selskabet, Troels Krøyer.

H.C. Ørsteds nysgerrighed og dedikation betød blandt andet, at han opdagede elektromagnetismen, som danner grundlag for den måde, vi i dag producerer elektricitet på.

Bachelor eller kandidat
Legaterne er rettet mod studerende, der skal afsted på udlandsophold som en del af deres uddannelse. For at komme i betragtning er det et krav, at man er indskrevet på en humanistisk eller naturvidenskabelig uddannelse og er på sidste del af bachelordelen eller i gang med kandidatdelen. 

På baggrund af ansøgningerne udvælger priskomiteen fire studerende, som hver modtager 50.000 kr. De fire udvalgte bliver også inviteret til en legatuddelingsfest, som afholdes d. 14. august 2019 i H.C. Ørsteds fødeby, Rudkøbing på Langeland.

”Vi glæder os sammen med H.C. Ørsted Selskabet til igen i år at uddele legater til fire studerende, der deler H.C. Ørsteds værdier. Vi lever i en verden, der har brug for dedikerede og videbegærlige studerende, der kan være med til at bidrage til at løse de udfordringer, vi som samfund står overfor. Med rejselegaterne vil vi gerne – i H. C. Ørsteds ånd – være med til at understøtte, at fire studerende kan rejse ud for at dygtiggøre sig,” siger Jakob Askou Bøss, strategi- og kommunikationsdirektør i Ørsted.

Interesserede studerende skal ansøge om legatet senest d. 21. april 2019. 

Det er anden gang, at studielegaterne uddeles af H.C. Ørsted Selskabet og energiselskabet Ørsted. Organisationerne samarbejder også om to H.C. Ørsted forskertalentpriser på hver 10.000 kr. og H.C. Ørsted forskerprisen på 50.000 kr., som også overrækkes d. 14. august 2019. Disse priser kan ikke søges.

Sidste års modtagere af H.C. Ørsted legatet:

 • Gabriella Laugesen, Asienstudier på Århus Universitet. Gabriella har brugt legatet til et ophold ved East China Normal University i Shanghai
 • Esther Michelsen Kjeldahl, Filosofi på Københavns Universitet. Esther har brugt legatet til et ophold ved London School of Economics and Political Science
 • Sidra Rafique, Biomedical Engineering, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Sidra har brugt legatet til et ophold ved Boston University Center for Integrated Life Sciences and Engineering
 • Nicolai Ree, Nanoscience, Københavns Universitet. Nicolai har brugt legatet til et ophold ved Center of Chemistry and Biochemistry ved University of Lisbon.

For yderligere information, kontakt:

Anders Stougaard
+45 99 55 67 39