Ørsted deltager i udbud om havvindmølleparken Holland Coast South 3 & 4

Ørsted vil indgive bud på den hollandske havvindmøllepark Holland Coast South 3 & 4. Som en del af sit forslag til den hollandske regering har Ørsted allerede truffet endelig investeringsbeslutning om projektet og arbejder på at etablere grønne brintprojekter baseret på strøm fra sine hollandske havvindmølleparker.
Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger: "Vi er stærkt engageret i Holland, og vores bud på Holland Coast South 3 & 4 rummer efter vores mening betydelige fordele for det hollandske samfund i form af grøn og konkurrencedygtig energi samt industriel udvikling. Vi har mere end 25 års erfaring med at udvikle, opføre og drive havvindmølleparker og vil derfor være en særdeles pålidelig samarbejdspartner for den hollandske regering på vejen mod at indfri Hollands ambitiøse mål om 11,5 GW havvind i 2030."
 
Ørsted er allerede meget aktiv på det hollandske havvindmarked med Borssele 1 & 2-projektet på 752 MW, som Ørsted vandt ved udbuddet i 2016, og som bliver den største havvindmøllepark i Holland, når den står færdig i Q4 2020/Q1 2021. Havvindmølleparken vil kunne producere nok grøn energi til at levere strøm til en million hollandske husstande.
 
Martin Neubert, koncerndirektør for Ørsted Offshore, siger: "Det går rigtig godt fremad med Borssele 1 & 2. Arbejdet med Hollands største havvindmøllepark har givet os værdifuld viden og erfaring, som vi kan bruge i forbindelse med Holland Coast South 3 & 4. Som et stærkt bevis på vores engagement har bestyrelsen i Ørsted A/S allerede godkendt den endelige investeringsbeslutning for Holland Coast South 3 & 4. Finansieringen er på plads og regnskabsmæssigt sikret, så hvis den hollandske regering vælger Ørsted, kan den være sikker på, at havvindmølleparken vil blive opført."
 
Ørsted vil i 2019 opføre drifts- og vedligeholdelsesbygningen til Borssele 1 & 2 i Vlissingen, Zeeland, hvilket vil skabe 50-100 permanente og højt kvalificerede arbejdspladser i Zeeland i parkens levetid. Ørsted samarbejder med flere hollandske leverandører på Borssele 1 & 2, bl.a. Van Oord (installationskabler), Sif (fundamenter), Fugro og Boskalis (siteundersøgelser) og Cordeel (opførsel af drifts- og vedligeholdelsesbygning).
 

Grøn brint

Som led i sit bud på Holland Coast South 3 & 4 arbejder Ørsted på at etablere grønne brintprojekter, som vil blive forbundet med Ørsteds hollandske havvindmølleparker.
 
"Brugen af havvind til at producere grøn brint gennem elektrolyse kan hjælpe andre sektorer som tung industri og transport med at nedbringe deres CO2-udledning. Produktion og salg af grøn brint til store industrikunder kan sikre en mere stabil indtægt fra havvindmølleparker, der er afhængige af markedsprisen på el, hvilket vil være tilfældet for Holland Coast South 3 & 4. Vi er klar til at opskalere og nedbringe prisen på grøn brint, ligesom vi har gjort det med havvind," siger Henrik Poulsen.
 

Globalt førende inden for havvind

Ørsted har som verdens førende inden for havvind mere end 25 års erfaring og driver mere end 1.100 havvindmøller. Ørsted har installeret cirka 5,6 GW havvind og har yderligere 3,4 GW under opførelse. Derudover har Ørsted sikret rettigheder til at bygge ca. 0,9 GW havvindkapacitet i USA i 2023, ca. 1,1 GW i Tyskland i 2025 og ca. 1,8 GW i Taiwan på to projekter, som skal opføres i henholdsvis 2021 og 2025. Ørsteds ambition er at have installeret en samlet, global havvindkapacitet på 15 GW i 2025.
 
Ørsted, der for nyligt blev kåret til verdens mest bæredygtige energiselskab, investerede i 2018 83 % af sin kapital i vedvarende energi, og Ørsted vil investere anslået DKK 200 mia. i vedvarende energi fra 2019 til 2025. Ørsted har reduceret sin CO2-udledning med 72 % siden 2007 og har besluttet helt at udfase kul fra sine danske kraftværker i 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17