Nyt mobilt fjernovervågningssystem skal øge driftssikkerheden på kraftværkerne

Nyt system ved navn Watch-it-smart (WIS) giver Ørsted bedre mulighed for at udsætte driftsstop på kraftværkerne og gør det lettere at forudsige fejl og havari.

Når en anlægsdel på et kraftværk er defekt, er personalet nødsaget til at bruge ekstra tid på at overvåge komponenten fysisk. Med et nyt overvågningssystem kaldet Watch-it-smart (WIS) bliver det nu muligt at fjernovervåge de enkelte komponenter.

”Som oftest kan det være nødvendigt at stoppe anlægget af sikkerhedsmæssige årsager, for eksempel i forbindelse med en lækage, som vi ikke kan overvåge og følge online,” forklarer Jens Peter Clausen, som er driftsmester på Skærbækværket og en af idémændene bag det nye fjernovervågningssystem.

”Med WIS har vi nu fået mulighed for at fjernovervåge den defekte anlægsdel og forblive i drift, såfremt den forudgående risikovurdering tillader det. Så kan vi udskyde reparation af lækagen indtil et planlagt anlægsstop, hvor tabt indtjening ved et stop vil være langt mindre,” uddyber Jens Peter Clausen.

En intelligent værktøjskasse

WIS består af en værktøjskasse, som personalet på kraftværkerne hurtigt kan rykke ud med, hvis der opstår et behov for akut eller midlertidig fjernovervågning af en anlægsdel. Det kan være en komponent, som er defekt eller er ved at havarere, eller personalet kan have behov for at klarlægge et driftsmønster. Her kan WIS anvendes som analyseværktøj og dermed bruges til hurtigere at opklare sammenhænge i driftsproblemer.

Værktøjskassen indeholder kameraer, sensorer, der kan måle temperatur, bevægelse og vibrationer samt diverse fastgørelsesgrej. Signalet fra kameraer og sensorer sendes fra en simpel Linux-computer – på størrelse med en pakke cigaretter – via WI-FI til en PC, en centralt placeret skærm i et kontrolrum eller til en smartphone, hvor man kan overvåge den enkelte komponent.

Medarbejderne på kraftværket kan se data fra overvågningen som tal og kurver sammen med videobilleder, og de kan tilføje tekst, hvor det er relevant.

”Det er meget nyttigt i et kontrolrum, hvor flere personer deles om vagten i løbet af ugen og nu kan holde sig opdaterede med en forklarende tekst,” fortæller Jens Peter Clausen.

Mere data til lave omkostninger

WIS er en implementering af IIoT (Industrial Internet of Things) og et godt eksempel på, hvordan allerede eksisterende IoT teknologier kommer i funktion i industrien. Det betyder meget mere data, høj agilitet og til lave omkostninger.

”Med vores IIoT-løsning WIS ændrer data sig fra at være lokal til global. Vi kan pludselig koble en leverandør ind, som kan hjælpe med at løse problemet. Eller der kan sidde en ingeniør på vores hovedkontor og se på data,” forklarer Thomas Kastrup, IT-Arkitekt i Ørsted, som er en af IT-udviklerne bag WIS.

”Procesdata bruges mere og mere væk fra selve kraftværket, og det giver os langt bedre chancer for at forudsige fejl og havari ved hjælp af moderne analyseværtøjer og kunstig intelligens,” uddyber Thomas Kastrup.

En del af den digitale strategi

Ørsted har testet WIS på Avedøreværket og Skærbækværket. Idéen til WIS opstod på en intern workshop i Ørsteds New Tech Team. New Tech Teamets formål er at nytænke processer og finde innovative digitale løsninger, som kan effektivisere arbejdsgangene på Ørsteds kraftværker. Udover WIS er der også født andre digitale ideer i New Tech Teamet. Blandt andet brugen af robotter til rensning af kølevandskanaler og brugen af droner til inspektion af kedler. WIS er således ét af flere nye tiltag, som skal være med til at digitalisere kraftværkerne henover de kommende år.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk