Elsam-sag kan ikke ankes til Højesteret

Procesbevillingsnævnet har den 25. oktober 2018 afvist at give konkurrencemyndighederne tilladelse til at få prøvet Vestre Landsrets dom af 24. maj 2018 vedrørende det tidligere Elsam ved Højesteret.

Vestre Landsret frifandt Ørsted for påstanden om, at Elsam skulle have misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006. Den afgørelse er nu endelig.

”Vi er meget tilfredse med Procesbevillingsnævnets afgørelse. De har lyttet til vores argumenter og undladt at give tilladelse til at anke Vestre Landsrets dom. Dermed kan vi forhåbentlig sætte et punktum i en meget langstrakt sag,” siger CFO Marianne Wiinholt, Ørsted.

Sideløbende erstatningssag

1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen anlagde i 2007 sag mod Elsam med krav om erstatning for tab lidt som følge af den påståede overtrædelse af konkurrencereglerne. Det er ikke erstatningssagen, som Procesbevillingsnævnet i dag har taget stilling til. Erstatningssagen kører i Sø- og Handelsretten.

Fakta om Elsam-sagen

  • Konkurrencerådet traf i 2007 afgørelse om, at Elsam havde misbrugt en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006.
  • Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 2008 Konkurrencerådets afgørelse for perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006, men ophævede og hjemviste afgørelsen for andet halvår af 2006.
  • Elsam indbragte i 2008 Konkurrenceankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsretten.
  • I 2007 anlagde 1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i spidsen erstatningssag mod Elsam angående tab i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2006.
  • Sø- og Handelsretten gav d. 30. august 2016 konkurrencemyndighederne medhold i, at Elsam overtrådte konkurrencereglerne i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.
  • Vestre Landsret frifandt d. 24. maj 2018 Ørsted for at have overtrådt konkurrencereglerne.
  • Procesbevillingsnævnet afviste d. 25. oktober 2018 at give konkurrencemyndighederne tilladelse til at anke sagen til Højesteret.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsteds tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2018.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Carsten Birkeland Kjær
99 55 77 65

Investor Relations
Daniel Lerup
99 55 59 35