Østdanmarks største biogasanlæg sættes i drift

Ørsted og Bigadan indvier deres første fællesejede biogasanlæg. Anlægget skal omdanne restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes til bionaturgas og gødning.

Fremover bliver Novo Nordisks og Novozymes’ restprodukter fra fabrikkerne i Kalundborg omdannet til bionaturgas og gødning. Ørsted og Bigadan har netop afsluttet byggeriet af Østdanmarks største biogasanlæg, og i dag indvier Danmarks energi-, forsynings- og klimaminister anlægget.

 

”Kalundborg Bioenergi er et fantastisk godt eksempel på, hvordan vi kan udnytte værdien i restprodukter. Novo Nordisk og Novozymes producerer insulin og enzymer i Kalundborg, som bliver solgt over hele verden, og nu vil restprodukterne derfra blive omdannet til energi og gødning på et lokalt anlæg,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør i Ørsted.

 

Bionaturgas erstatter fossile brændsler

Det nye biogasanlæg i Kalundborg skal årligt behandle ca. 300.000 tons biomasse fra Novo Nordisk og Novozymes. Anlægget omdanner restprodukterne til biogas, som opgraderes til bionaturgas. Den klimavenlige bionaturgas kan erstatte fossil naturgas og giver markante CO2-besparelser.

 

”Hvis vi skal have en verden, der udelukkende kører på grøn energi, handler det i høj grad om at finde den rette kombination af grønne teknologier, som kan erstatte fossile brændsler. Og her kommer biogas også til at spille en vigtig rolle i fremtiden,” siger Thomas Dalsgaard.

 

Ægte cirkulær økonomi

Når restprodukterne har været igennem biogasanlægget, bliver de anvendt som gødning på marker, ligesom det allerede sker i dag. Alle næringsstoffer, der passerer anlægget, vil blive nyttiggjort til gødningsformål.

 

Jesper Haugaard, Vice President for Novozymes’ produktion i Europa og Danmark, glæder sig over at kunne være med til at starte det nye biogasanlæg op:

 

”Bæredygtighed er en del af vores DNA. Nu begynder vi også at bruge biomassen til en stor produktion af biogas. Det er dobbelt-op på genanvendelsen af restprodukter til gavn for miljøet, et eksempel på ægte cirkulær økonomi. Vi styrker samarbejdet i Symbiosen, og samtidig hjælper det os også til at optimere vores produktion.”

 

Unik symbiose i Kalundborg

Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg og bestyrelsesformand for Kalundborg Symbiose, fortæller, at det nye biogasanlæg er et ud af flere nye initiativer i symbiosesamarbejde:

 

“I mere end 45 år har Kalundborg Symbiose eksisteret som et helt unikt partnerskab, der forbinder industrier samt offentlige og private aktører med hinanden med cirkulær produktion og bæredygtighed som omdrejningspunkt. Med biogasanlægget er der i dag 25 forskellige strømme i symbiosen, hvoraf mange har eksisteret i årevis. Partnerskabet har høje ambitioner for den fortsatte udvikling af det cirkulære system – og det nye biogasanlæg er et rigtigt godt eksempel på dette. Sammen har vi her skabt en bæredygtig løsning, der samtidig er en god optimering for vores produktion.”

 

Ørsted påbegyndte i foråret 2017 sammen med sin partner Bigadan byggeriet af biogasanlægget. Bigadan, som har mere end 30 års erfaring inden for biogasindustrien, skal drive anlægget.

 

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har afsluttet byggeriet og er klar til at sætte det i kommerciel drift. Jeg ser frem til det kommende samarbejde, hvor vi står for driften af anlægget og for afsætningen af biogødningen til de sjællandske planteavlere,” siger Karsten Buchhave, administrerende direktør i Bigadan A/S.

 

Biogasanlægget kan producere otte millioner kubikmeter bionaturgas om året. Det svarer til naturgasforbruget hos cirka 5.000 husstande og giver en CO2-besparelse på ca. 17.000 tons CO2 om året.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk