Ørsted har holdt generalforsamling

Vi har i dag afholdt den årlige ordinære generalforsamling i Ørsted A/S.

Derudover resulterede generalforsamlingen i følgende:

    • Ørsteds reviderede årsrapport for 2017 blev godkendt.                
    • Udbetaling af udbytte på 9 kr. pr. aktie blev godkendt
    • PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor.
    • Bestyrelsens honorar for 2018 blev godkendt.
    • Vederlagspolitikken for bestyrelse og direktion blev ændret, så den følger de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

På generalforsamlingen var der genvalg til Thomas Thune Andersen som formand for bestyrelsen, Lene Skole som næstformand og Lynda Armstrong, Pia Gjellerup, Peter Korsholm og Benny D. Loft som medlemmer af bestyrelsen. Derudover blev Dieter Wemmer og Jørgen Kildahl valgt som nye medlemmer af bestyrelsen, og vi går dermed fra seks til otte bestyrelsesmedlemmer og består af yderligere tre medarbejdervalgte medlemmer.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi fra og med regnskabsåret 2018 kun aflægger årsregnskaber og delårsregnskaber på engelsk.

Generalforsamlingen godkendte også at ophæve den selvstændige nomineringskomite, hvor der var direkte aktionærrepræsentation. I stedet etablerer bestyrelsen en kombineret nominerings- og vederlagskomite.


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560