Vi har opnået VVM-godkendelse af fire havvindmølleprojekter i Taiwan

Efter en omfattende evalueringsproces har Taiwans miljøbeskyttelsesagentur godkendt VVM-redegørelserne for vores fire Greater Changhua-projekter.

Taiwans miljøbeskyttelsesagentur, Environmental Protection Administration, har afsluttet evalueringsprocessen og godkendt VVM-redegørelserne, som vurderer miljøpåvirkningen fra vores fire havvindmølleprojekter ud for Changhua-regionen i Taiwan.

Vi har dermed sikret sig eksklusivretten til at udvikle de fire områder. De fire havvindmølleparker, der komme til at ligge mellem 35 og 60 km fra kysten, forventes af få en samlet kapacitet på 2,4 GW.

Martin Neubert, vores Executive Vice President og koncerndirektør for Wind Power, siger: "Dagens godkendelser er en vigtig milepæl for vores ekspansion i Asien og for realiseringen af Taiwans ambitiøse energimål."

Under forudsætning af, at vi træffer finansiel investeringsbeslutning, kan byggeriet af det første af de fire projekter potentielt gå i gang allerede i 2019. Når de fire Greater Changhua-havvindmølleparker er idriftsat, forventes de at producere nok grøn strøm til at forsyne ca. 2,8 mio. husstande i Taiwan, og samtidig vil havvindmølleparkerne i deres levetid skabe flere tusinde arbejdspladser i Changhua-provinsen og i Taiwan generelt.

Matthias Bausenwein, vores General Manager for Asia Pacific, udtrykker sin taknemmelighed over for alle involverede parter efter den grundige analyse og evaluering: "At opnå VVM-godkendelse fra miljøbeskyttelsesagenturet er et afgørende skridt på vejen mod at sikre Taiwans energimæssige fremtid med grøn strøm fra de stærke vinde, der blæser i Taiwanstrædet. Vi har nu fået den eksklusivret og den vished, der skal til, for at vi kan fortsætte med at udvikle havvindmølleparker i stor skala ud for Changhua-provinsens kyst."

Det næste, der skal ske på de fire Greater Changhua-projekter, bliver at sikre kapacitet i elnettet i 2018 og indhente byggetilladelse senest med udgangen af 2019. Kort derefter forventer Ørsted at underskrive elkøbsaftalen og dermed få en aftale om afregningsprisen på plads.

Vi er verdens førende udvikler af havvindsprojekter og har installeret mere end 1.000 havvindmøller på verdensplan. Vi har omfattende erfaring med at bygge havvindmølleparker og var en af de første internationale virksomheder, der begyndte at udvikle havvind i Taiwan.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17