Vi investerer i storage-pilotprojekt i Taiwan

Vi vil etablere et pilotprojekt for lagring i megawattstørrelse i Changhua County i Taiwan. Projektet, der skal baseres på lithium-ion-batteriteknologi, bliver det første anlæg i denne størrelsesorden i Taiwan. Vi vil samarbejde med myndighederne i Changhua County, Taipower, Industrial Technology Research Institute (ITRI) og National Changhua University of Education (NCUE) om at etablere et konsortium, der har til formål at forske i energilagring og at fremme den lokale udvikling af et økosystem for grøn energi.

Martin Neubert, Executive Vice President og CEO for Wind Power hos os, der besøgte Taiwan i forbindelse med offentliggørelsen af storage-samarbejdet, siger: "Jeg er imponeret over de taiwanske myndigheders store ambitioner for den grønne omstilling og deres rammevilkår for denne. Taiwan har potentiale til at blive et knudepunkt for grøn energi i Asien, ligesom Danmark er det i Europa. Vores energilagringsprojekt i Changhua, som også bliver vores første i Asien, vil fokusere på at samarbejde med lokale partnere om at styrke elnettets effektivitet og stabilitet og positionere Taiwan som førende inden for grøn energi."

Vi etablerede for nylig forretningsområdet Energy Storage & Solar og har igangsat storage-pilotprojekter i Danmark og Storbritannien. ”Energilagringsteknologien har udviklet sig hurtigt, og omkostningerne falder fortsat. Udviklingen af energilagringssystemer i fremtiden vi fremskynde integrationen af udbud og efterspørgslen på vedvarende energi,” siger Martin Neubert.

Matthias Bausenwein, vores General Manager for Asia Pacific og Chairman for Taiwan, uddyber: ”Lagringsprojektet i Changhua bliver startskuddet til en ny platform for samarbejde mellem industrien, den akademiske verden og myndighederne. Changhua County vælger beliggenheden og indhenter de nødvendige tilladelser, mens Taipower skal stå for nettilslutningen.”

Vi vil foretrække lokale leverandører til at levere batteri og integrerede systemer. ITRI vil varetage forskningen i energilagring gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Changhua. Vi håber, at flere universiteter vil deltage i samarbejdet med at opbygge viden, og NCUE bliver det første universitet i Changhua, der kommer til at deltage i pilotprojektet.

Wei Ming Ku, embedsmand fra Changhua County, siger: "Vi er den første udvikler af havvind, der har underskrevet en samarbejdsaftale med Changhua County, og virksomheden har fra start været en god samarbejdspartner i vores arbejde med at fremme havvind. 

Changhua er centrum for udvikling af havvind i Taiwan. Det nye samarbejde mellem Changhua og Ørsted om energilagringsprojektet – en håndgribelig følge af samarbejdsaftalen – viser stor opbakning til Changhua og vores planer om på mellemlang og lang sigt at udvikle et lokalt grønt økosystem for energi, fremdyrke talenter og skabe erhvervsaktivitet."

Med demonstrationsanlægget vil taiwanske institutioner kunne undersøge, teste og vurdere hvordan et batteribaseret energilagringssystem kan være med til at balancere elnettet, og hvordan dette kan understøtte udbygningen af vedvarende energi og understøtte den grønne omstilling i Taiwan.

Alle parter vil opnå indsigt fra studierne, der vil udgøre et solidt grundlag for at kunne deltage på det voksende marked for storage-hardware og -serviceydelser.

Vi udvikler på fire havvindsprojekter ud for Changhua County med en samlet kapacitet på 2,4 GW. I Taiwan ejer vi desuden 35% af Taiwans første havvindsprojekt, Formosa I, der pt. har en kapacitet på 8 MW og kan udvikles til 128 MW.

Vi har, som verdens førende udvikler af havvind, over 25 års erfaring og har installeret mere end 1.000 havvindmøller på verdensplan. Vi har opført 3,9 GW havvind og har truffet finansiel beslutning om at opføre yderligere 5 GW.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

  • Christy Wang, Head of Communications APAC
  • Tlf.: +886 2 2722 1617, lokalnr. 180
  • Mobil: +886 90 55 29 280
  • E-mail:   chrwa@orsted.com