Ørsted og University of Oxford går sammen om at optimere fundamentdesign til havvindmøller

Ørsted og University of Oxford har underskrevet en femårig aftale om at optimere designet af fundamenter til havvindmøller.                           
Copyright © Oxford University Images / Nasir Hamid -- All rights reserved
Copyright © Oxford University Images / Nasir Hamid -- All rights reserved

Ørsted er blandt verdens stærkeste på teknologisk innovation, og vi altid på udkig efter samarbejde med de bedste hjerner. Derfor er vi afhængige af at samarbejde med nogle af verdens førende universiteter og organisationer inden for forskning gennem forskningsprojekter, PhD- og MSc-projekter, deling af data m.m.

Denne type samarbejder inkluderer blandt andet:

  • Danmarks Tekniske Universitet (DK)
  • Aalborg Universitet (DK)
  • Oxford University (UK)
  • Durham University (UK)

Fundamenterne står for en stor del af omkostningerne, når man bygger en havvindmøllepark. Derfor kan fundamenter med et mere avanceret geoteknisk design være vejen frem i forhold til at reducere prisen på energi fra havvindmøller. Ørsted og University of Oxford har i de sidste ti år arbejdet sammen på en række projekter, herunder det netop gennemførte PISA-projekt (Pile Soil Analysis), der har resulteret i betydelige forbedringer af designet på fundamenter til havvindmøller.

Den nye aftale er et resultat af vores mangeårige samarbejde med den akademiske verden i Storbritannien om at fremme innovation inden for vedvarende energi og om at støtte uddannelse og kompetenceudvikling, der skal sikre havvindmølleindustriens fremtid. De seneste syv år har vi også samarbejdet med forskere fra Durham Energy Institute (DEI) og er med til at finansiere et forskningslegat gennem Engineering and Physical Research Council (EPSRC). Det er vigtigt for havvindindustrien at fortsætte med at nedbringe omkostningerne, og Ørsted arbejder sammen med flere universiteter om at forbedre havvindmøllernes design og ydeevne.

Christina Aabo, vores Head of R&D hos Wind Power, siger:

"Vi er meget glade for vores aftale med University of Oxford, en af verdens førende uddannelsesinstitutioner, som skal hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi kan optimere designet af vindmøllefundamenter. Samarbejdet vil gøre os i stand til at modne vores fundamentdesign, så det bliver klar til at understøtte endnu større havvindmøller på endnu større vanddybder, samtidig med at vi reducerer omkostninger og risici."

Byron Byrne, professor i ingeniørvidenskab ved University of Oxford, siger:

"Ved at anvende mere robuste designmetoder for cyklisk belastning vil denne spændende nye fase i vores samarbejde med Ørsted sikre, at den næste generation of havvindmøller kommer til at stå på sikrere og mere omkostningseffektive fundamenter. Det vil blive en udfordring, men det er også essentielt, hvis prisen på havvindenergi skal reduceres yderligere."

Forskningen, der gennemføres under rammeaftalen, har til formål at videreudvikle, udvide og integrere nye geotekniske designidéer til konkrete designmetoder til havvind. Der vil blive fokuseret på cyklisk belastning, som er et vigtigt element i sikkert design, specielt til større vanddybder og større møller.

Cyklisk belastning er den gentagne belastning af konstruktionen, der kommer fra vind og bølger og fra driften af vindmøllen. Forskningsaktiviteterne, der omfatter ph.d.- og postdoc-forskningsprojekter, teoretisk udvikling, laboratorie- og feltforsøg, kommer til at resultere i nye designmetoder, der kan imødegå de cykliske belastninger. Som verdens førende virksomhed inden for havvind ønsker vi at samarbejde med verdens førende akademiske forskningsgrupper om at fremme innovation og konkurrencedygtighed, samtidig med at man øger viden på tværs af hele industrien.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17