DONG Energy får efterforskningslicens i Nordøstgrøndland

Det grønlandske råstofdirektorat har tildelt en efterforskningslicens til et partnerskab bestående af Eni, BP, NUNAOIL og DONG Energy.

Fakta

Råstofdirektoratet i Grønland (BMP) har tildelt en efterforskningslicens til et konsortium bestående af Eni (35%), BP (35%), DONG Energy (17,5%) og Nunaoil (12,5%). BP var operatør i ansøgningsfasen. Efter aftale mellem partnerne og BMP overtager Eni rollen som operatør i forlængelse af licenstildelingen.
”Olie-efterforskning er på et tidligt stadie i Grønland. I første omgang vil vi bruge den nye licens til at få en bedre og mere detaljeret forståelse af geologien i hele det Nordatlantiske område. Undergrunden ud for kysten i Nordøstgrønland har mange af de samme geologiske egenskaber, som findes i områder i både Norskehavet og Barentshavet. Ved at være aktive på begge sider af det Nordatlantiske bassin bliver vi bedre til at finde regionens attraktive efterforskningsmål," siger Jan Terje Edvardsen, efterforskningsdirektør i DONG Energy. 

Med den nye licens har DONG Energy nu to licenser i Grønland. DONG Energy har i forvejen en licens i Baffin-bugten ud for den grønlandske vestkyst. Her er ConocoPhillips operatør, og Nunaoil og DONG Energy er partnere.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560