Bay State Wind byder på opførelsen af Massachusetts' første havvindmøllepark

Den globale leder inden for udvikling af havvindsprojekter og New Englands største energiselskab afgiver fælles bud på opførelse af havvindmøllepark i kommerciel skala for at skabe omkostningseffektiv, grøn energi og lokale jobs.

BOSTON, Massachusetts, USA - Bay State Wind, som er et partnerskab mellem Ørsted (tidligere DONG Energy) og Eversource, har i dag afgivet bud på delstatens første udbud inden for havvind. Siden Ørsted, som er globalt førende inden for havvind, i 1991 lancerede verdens første havvindmøllepark, har virksomheden ført an i udviklingen og opførelsen af havvindmølleparker. Eversource, New Englands største energiselskab, der er førende i regionen, når det gælder opførelse og udbygning af eltransmissionsnettet, vil udvikle og opføre projektets transmissionssystem på land. Sammen vil de to virksomheder sætte deres tekniske indsigt, deres stærke miljøprofiler og deres store finansielle styrke ind på at skabe et førende havvindmølleprojekt i Massachusetts.

Det fremgår af buddet, at Bay State Wind-projektet vil:

  • skabe op mod 1.200 nye lokale jobs i anlægsfasen og op til 10.800 direkte og indirekte arbejdspladser over projektets levetid
  • levere grøn, pålidelig og prisstabil strøm til 500.000 hjem i Massachusetts
  • levere årlige besparelser i størrelsesordenen USD 300 millioner grundet lavere elpriser om vinteren
  • betale USD 30 millioner i leasingydelser, gebyrer og afgifter til de lokale myndigheder i løbet af driftsperioden
  • foretage direkte investeringer i delstaten på USD 1 milliard
  • biddrage med USD 17,5 millioner til delstatens støtteordninger for lavindkomstfamilier
  • bidrage til at bygge de første specialbyggede installations- og transportfartøjer, der efterlever Jones Act-lovgivningen inden for søfart og søhandel, hvilket vil gøre det muligt i større grad at benytte Massachusetts' havne og havneanlæg
  • promovere og samarbejde med avancerede produktionsvirksomheder med base i Massachusetts samt med de mange globalt førende inden for branchen, som har forpligtet sig til at arbejde med Bay State Wind
  • samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner for at udvikle og uddanne fremtidens arbejdsstyrke inden for havvind.

Projektet kommer til at ligge 25 sømil ud for New Bedford syd for Boston og vil dermed være i betragtelig afstand til kysten og boligområder. Projektet omfatter også en batteriløsning på 55 MW – det hidtil største batterilagringsanlæg opført i forbindelse med en havvindmøllepark – som skal sikre, at der er strøm også i spidsbelastningsperioderne.

"Bay State Wind er den mest erfarne og pålidelige partner, Massachusetts kan få i forhold til at realisere delstatens ambitioner om at blive omdrejningspunktet for udvikling af havvind i Nordamerika," siger Thomas Brostrøm, leder af Ørsted i Nordamerika.

"Partnerskabet mellem Ørsted og Eversource kombinerer lokal erfaring, international ekspertise og stor finansiel styrke. Denne teknologisk avancerede havvindmøllepark vil sikre forbrugerne gode energipriser og gøre en forskel for miljø og lokalsamfund.”

"Vi er overbevist om, at dette bud er delstatens bedste mulighed for at opfylde sine målsætninger om grøn energi og om at blive landets førende område inden for havvind," siger Mike Ausere, Vice President of Business Development i Eversource, og fortsætter: "Vi kan bruge den mest avancerede produktions- og transmissionsteknologi til at udnytte New Englands stærke og konstante vind til havs, og dermed kan vi levere grøn strøm direkte til regionen. Derudover vil Massachusetts opnå store nye investeringer, jobskabelse og en stigning i skatteindtægterne til støtte for den offentlige service."

I såvel anlægs- som drifts- og vedligeholdelsesfasen bliver New Bedford havvindmølleparkens base på land. Bay State Wind åbnede et kontor i New Bedford i november, og det er derfra aktiviteter i og samarbejdet med lokalområdet vil blive koordineret. Det er planen at bygge en onshore-transformerstation i Somerset nordvest for New Bedford, hvor projektet forventes at levere strøm til delstaten, og hvor batterilagringsløsningen skal udvikles.

Bay State Wind-partnerskabet blev indgået i december 2016 med det formål at udvikle, opføre og drive det store havvindmølleprojekt. I det seneste år har Bay State Wind fået tilført dygtige medarbejdere og ekspertise fra både Ørsted og Eversource for at kunne udarbejde det bedst mulige bud på det innovative havvindmølleprojekt.

Klik her for at se en film om projektet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17