Ny undersøgelse viser stor global støtte til grøn energi

Kul og olie er stadig verdens mest udbredte energikilder, men der er bred folkelig opbakning til en grøn fremtid. Det viser en ny undersøgelse blandt 26.000 mennesker i 13 lande.
Vi står bag verdens største undersøgelse af holdninger til vedvarende energi. Hele 82 procent af de adspurgte svarer, at de går ind for at omstille fra sort til grøn energi. Opbakningen er klar, uanset alder, uddannelsesbaggrund, politisk tilhørsforhold og land.
Og der er al mulig grund til at sætte fart på energiomstillingen, siger Henrik Poulsen, administrerende direktør i Ørsted:

"Vi står ved et vendepunkt. Grøn energi er blevet billigere end sort, og Green Energy Barometer, en netop offentliggjort undersøgelse, viser bred folkelig opbakning til et skifte fra sort til grøn. Vi skylder vores planet og kommende generationer at omstille vores energisystemer fra sort til grøn. Og da det både giver mening rent økonomisk, og der er bred folkelig opbakning til et skifte til vedvarende energi, er der al mulig grund til at sætte fart på energiomstillingen." 

Da vi tidligere i år blev tildelt havvindparken Hornsea 2 i Storbritannien var det til en pris, der var 63 procent billigere end West of Duddon Sands i 2011. Hornsea 2 viser, at energi fra havvind nu er konkurrencedygtigt med gas og kul.
 
Det handler ikke blot om klimaforandringer, men også vækst og jobs
Bekymringer om klimaforandringerne er hovedårsagen til opbakningen til grøn energi – globalt set udtrykker 69 % bekymring for effekten af klimaforandringerne. Opbakningen til vedvarende energi hænger imidlertid også i vid udstrækning sammen med en række økonomiske og samfundsmæssige fordele. Flere end syv ud af ti af de adspurgte mener, at det vil styrke den økonomiske vækst og skabe nye jobs, hvis man i deres land byggede og producerede mere grøn energi.

Download hele Green Energy Barometer-undersøgelsen her: orsted.com/barometer
Og deltag i samtalen på de sociale medier: #takegreenaction
 

Fakta om Green Energy Barometer

Researchen blev foretaget på vegne af Ørsted af det globale konsulentfirma Edelman Intelligence. Der blev gennemført online-interviews med et kontrolleret udsnit for at sikre et nationalt repræsentativt udsnit af online-populationen i hvert af de undersøgte lande. Respondenterne blev opdelt efter alder, køn, land og indkomst.

Der blev gennemført i alt 26.401 interviews i 13 lande (Canada, Kina, Danmark, Frankrig, Tyskland, Japan, Holland, Polen, Sydkorea, Sverige, Taiwan, Storbritannien og USA). Der blev gennemført flere end 2.000 interviews i hvert land, og dataene blev indsamlet fra den 28. juli til 1. september 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560