Milliardombygning i Kalundborg sættes i gang

Ombygningen af Asnæsværket sættes i gang i dag, så værket om to år kan sende kullene på pension.

Fakta om Asnæsværket

  • Asnæsværket består i dag af to blokke. Blok 2 og blok 5, som begge fyrer med kul.

  • Blok 2 blev bygget i 1961 og har en kapacitet på 142 MW el og i alt 193 MWth fjernvarme og procesdamp. Blok 5 blev bygget i 1981 og er Danmarks største kraftværksblok med en kapacitet på 640 MW el og 308 MWth fjernvarme og procesdamp.

  • I dag er blok 2 og blok 5 skiftevis i drift for at producere fjernvarme, procesdamp og el. Endelig status for de to blokkes fremtid afklares, når det nye anlæg skal sættes i drift.

  • Det nye biomassefyrede anlæg, som nu skal bygges, har en kapacitet på 25 MW el og i alt 129 MWth fjernvarme og procesdamp. Anlægget vil hovedsageligt køre på træflis.
I dag tager Kalundborgs borgmester, Martin Damm, sammen med direktører fra Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Forsyning og vores virksomhed det første spadestik til ombygningen af Asnæsværket. Værket skal ombygges til i fremtiden at bruge bæredygtig biomasse i stedet for kul som brændsel.

”Vi udfaser al brug af kul på vores kraftværker frem mod 2023. Med ombygningen af Asnæsværket tager vi sammen med vores kunder et vigtigt skridt på vejen mod en kulfri fremtid,” siger Thomas Dalsgaard, koncerndirektør for Bioenergy & Thermal Power.

Omstillingen fra kul til træflis og anden bæredygtig biomasse på Asnæsværket giver en årlig CO2-reduktion på op til ca. 800.000 tons. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra mere end 400.000 biler og bidrager dermed markant til Danmarks grønne omstilling.


Omfattende ombygning


Det er en 20-årig aftale mellem Novo Nordisk, Novozymes, Kalundborg Forsyning og vores virksomhed, der muliggør ombygningen af Asnæsværket til omkring 1,2 mia. kr. Ombygningen sikrer Kalundborgs borgere og industri stabil og grøn varme og procesdamp i fremtiden.

”Vores damp- og varmekunder i Kalundborg har ligesom os ambitiøse mål om at reducere deres CO2-udledning, og jeg er glad for, at vi sammen kan sikre en grønnere energiforsyning til området,” siger Thomas Dalsgaard.

Det biomassefyrede anlæg opføres som en separat enhed i nye bygninger på Asnæsværket. Anlægget tilsluttes de eksisterende fjernvarme- og procesdampledninger og elnettet. Ombygningen omfatter blandt andet også nyt transportsystem og flislager.

Forberedelserne til byggeriet er begyndt, og i dag bliver ombygningen officielt sat i gang. Ved udgangen af 2019 forventes værket at være klar til at sende grøn fjernvarme ud i radiatorerne i Kalundborg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk