H.K.H. Kronprinsessen indvier Skærbækværket

Skærbækværket kan nu levere grøn fjernvarme til Trekantområdet. Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen indviede det ombyggede kraftvarmeværk.

Om Skærbækværket

Vi blev i juni 2013 enige med TVIS om en ny varmeaftale, som gælder frem til 2037. Aftalen indebar, at Skærbækværket ved Fredericia fra 2014 til 2017 blev ombygget til at kunne fyre med bæredygtig træflis.

Ombygningen af Skærbækværket medførte en investering på ca. 1,8 mia. kr. Investeringen har skabt ca. 600-700 job (årsværk) fordelt over anlægsperioden.
Efter godt tre års intenst arbejde med at ombygge Skærbækværket kunne H.K.H. Kronprinsessen onsdag indvie kraftvarmeværket, der nu er i stand til at levere el og varme uden at fyre med fossile brændsler.

”Med deltagelse af kronprinsessen har vi nu markeret afslutningen på en omfattende ombygning. Skærbækværket har fået et nyt og grønnere liv, som kommer borgerne i Trekantområdet til gode og bidrager til Danmarks grønne omstilling,” siger vores koncerndirektør for Bioenergy & Thermal Power, Thomas Dalsgaard.

Grøn omstilling


Skærbækværket har været igennem en omstilling fra sort til grøn energi. Kraftvarmeværket blev i 1951 bygget til at fyre med kul. I 1997 blev det bygget om til at fyre med gas, og nu er det bygget om til at fyre med resttræ fra bæredygtigt skovbrug.

”Ved at skifte til bæredygtig træflis reducerer vi Skærbækværkets årlige CO2-udledning med omkring 250.000 tons CO2. Det svarer til den årlige CO2-udledning fra mere end 125.000 biler,” siger Thomas Dalsgaard.

Vi omstiller i disse år vores centrale kraftvarmeværker, så de kan fyre med bæredygtig biomasse i stedet for kul og gas. Fra 2023 skal det være helt slut med at fyre med kul på vores kraftværker, og med ombygningen af Skærbækværket bliver vores gasforbrug også sænket markant. Det bidrager til vores mål om at reducere CO2-udledningen fra vores el- og varmeproduktion med 96 % i 2023 sammenlignet med 2006.

Skærbækværket producerer fjernvarme svarende til det årlige forbrug i omkring 60.000 hjem i Trekantområdet samt grøn strøm til det danske elnet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk