Fuld fart på opførelsen af REnescience Northwich-anlægget

I løbet af de sidste to måneder har der været stor fremdrift inden for alle områder på DONG Energy's byggeplads i Northwich i Storbritannien, hvor vi er ved at bygge det første REnescience-anlæg i fuld skala. REnescience-anlægget vil blive det første af sin slags i verden, der er i stand til at bruge enzymer til at behandle husholdningsaffald.

Project Director Flemming Ravnholt Kanstrup, DONG Energy, siger: "Byggeriet skrider planmæssigt frem. Alle de anaerobe biogastanke, hvor det organiske stof bliver nedbrudt, er nu blevet opført. Derudover er både biogasflaren og skorstenen til gasmotorerne på plads nu, og arbejdet med at etablere betonsokler til rørsystemerne er også godt i gang."

Den stålkonstruktion, der skal blive til den bygning, hvor digestatet skal behandles, er også blevet opført, og det samme gælder for kontrolrummet til denne del af anlægget. Området, hvor digestatet skal lagres, og fundamenterne til gasmotorerne skal være, står også klar.

Klargøring til levering af reaktorsektionerne

"Der er stadig fuld fart på opførelsen af REnescience-anlægget, så vi kan blive klar til næste forår. Arbejdet med at opføre affaldsbunkeren og de betonfundamenter, som REnescience-reaktorerne skal stå på, er stadig i gang, og vi er også nået et godt stykke videre med gravearbejdet foran anlægget, hvilket vil skabe plads til aflægning," siger Flemming Ravnholt Kanstrup.

DONG Energy planlægger nu leveringen af reaktorsektionerne, som efter planen finder sted i november 2016.

REnescience-anlægget i Northwich forventes at være i drift i begyndelsen af 2017. DONG Energy vil finansiere, bygge og drive anlægget i det nordvestlige England og undersøger samtidig mulighederne for at opføre lignende anlæg andre steder i verden.

REnescience Northwich before May 2015
REnescience Northwich
REnescience Northwich
REnescience Northwich august 2016
REnescience Northwich

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk