Skærbækværket gør klar til at producere grøn energi

Tre af DONG Energy's kraftværker har sagt farvel til kul og gas, og det næste i rækken er nu godt på vej. Skærbækværket gør klar til den grønne omstilling, og den første skibsladning bæredygtig træflis er ankommet. De 3.546 ton træflis er den første ladning ud af flere, før værket kan begynde at producere grøn energi.

Den første ladning træflis vil blive brugt til at justere kraner og flistransportbånd, og DONG Energy forventer, at den næste ladning først vil blive afhentet, når prammen er tømt.

Flistransporten til Skærbækværket vil primært foregå med skibe og pramme, og anløbene vil typisk ske i vinterhalvåret, da flisleverancerne vil følge fyringssæsonen. Skibene vil typisk kunne medbringe 6.000-16.000 m³ træflis. Den eksisterende kaj blevet renoveret og udvidet, så den kan modtage de op til 175 meter lange skibe.

Effektiv losning af skibe og pramme

På kajen vil et nyt flistransportsystem med to nye lossekraner sikre en effektiv losning af skibe og pramme. Med lukkede krangrabbe vil kranerne løfte flisen fra skibene og derefter anbringe den i store tragte, der er forsynet med udsugning for at mindske støvgener. Herfra bliver flisen fragtet på transportbånd til det åbne flislager.

Det åbne flislager har en maksimal højde på 30 meter og kan rumme op til 80.000 m3 træflis. Det svarer til cirka ni døgns maksimal varmeproduktion på Skærbækværket.

Klar til fyringssæsonen

Det grønne Skærbækværk forventes at være klar til den kommende fyringssæson. Herefter vil værket udelukkende fyre med træflis produceret af resttræ, når der skal produceres fjernvarme i Trekantområdet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk