Rigsrevisionen beskriver forløbet omkring DONG Energy's kapitaludvidelse og børsnotering

Rigsrevisionen har gennemgået DONG Energy's kapitaludvidelse og børsnotering.
På et pressemøde har Statsrevisorerne i dag offentliggjort Rigsrevisionens beretning om DONG Energy's kapitaludvidelse og børsnotering. Rigsrevisionens 60 sider lange beretning indeholder en faktuel gennemgang af forløbet omkring DONG Energy's kapitaludvidelse i 2013-2014 og børsnoteringen i 2016.
Beretningen afliver de spekulationer om kapitaludvidelsen, som har været fremført i bøger og i medierne. Rigsrevisionens beretning dokumenterer, at DONG Energy havde behov for at få tilført kapital, at værdiansættelsen var baseret på anbefalinger fra statens rådgivere, og at aktieprogrammet blev udarbejdet og besluttet under fuld overholdelse af gældende governance-regler og i overensstemmelse med statens ejerskabspolitik.

DONG Energy's ledelse kommenterer beretningen

DONG Energy's bestyrelsesformand, Thomas Thune Andersen, siger i en kommentar til rapporten:

"Rigsrevisionen har udført et meget grundigt stykke arbejde. Beretningen giver en nuanceret beskrivelse af forløbet omkring DONG Energy's kapitaludvidelse og børsnotering og viser også, at de beskyldninger, der har været fremsat mod DONG Energy's ledelse, har været grundløse. Jeg håber, at den fortsatte debat i medierne og blandt meningsdannere vil basere sig på beretningens faktuelle redegørelse."

DONG Energy's administrerende direktør, Henrik Poulsen, siger i en kommentar til rapporten:

"Rigsrevisionens grundige rapport punkterer de myter om DONG Energy, som er opstået i kølvandet på kapitaludvidelsen og børsnoteringen. Nu ser vi frem til at kunne lægge spekulationer og mytedannelser bag os og i stedet fokusere på det, som vi brænder allermest for, nemlig at udvikle DONG Energy til en globalt førende virksomhed inden for grøn energi."

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Media Relations

Martin Barlebo +45 9955 9552