Historisk partnerskab sparer klimaet for 200.000 ton CO2

For ti år siden indgik Novo Nordisk og DONG Energy som de første et modigt klimapartnerskab mellem en stor virksomhed og et energiselskab. Partnerskabet forpligtede virksomhederne til energibesparelser og investeringer i vedvarende energi. Den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt ser det som en styrkelse af Danmarks førerposition inden for energieffektivisering og vedvarende energi.

På ti år har Novo Nordisk og DONG Energy i fællesskab reduceret energiforbruget på medicinalvirksomhedens danske fabrikker med mere end 20 procent. I 2016 rundede den årlige energibesparelse 100 millioner kilowatt-timer, og Novo Nordisk har over de sidste ti år skåret 270 millioner kroner af virksomhedens energiregning. Virksomhedens energieffektivisering har endvidere sparet klimaet for en udledning på 200.000 ton CO2. Det svarer til den årlige CO2-udledning for cirka 220.000 danske husstande. Endelig har klimapartnerskabet også medført, at Novo Nordisk omkostningsneutralt kan dække sit elforbrug med naturstrøm. 


Fakta

Jagten på energibesparelser har været et helt centralt element i partnerskabet. Der er gennemført 457 projekter for at opnå den store reduktion i energiforbruget. De største besparelser er fundet inden for ventilation, køling, genanvendelse af overskudsvarme samt en række procesoptimeringer.
Ved aftalens indgåelse i foråret 2007 forpligtede Novo Nordisk sig til at købe strøm fra Horns Rev 2, og det var medvirkende til, at DONG Energy traf den endelige investeringsbeslutning i havmølleparken. Dermed blev der sat endnu mere fart på et erhvervseventyr, der har skabt vækst, teknologiudvikling og arbejdspladser. I 2017 opførte DONG Energy således sin havmølle nr. 1.000.

Styrker danske kernepositioner


Den nye form for samarbejde om energibesparelser og vedvarende energi har samtidig inspireret andre energiselskaber, erhvervsvirksomheder og politikere og ses som et relevant eksempel på 'den danske model', der har ligget til grund for EU's energisparedirektiv.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har denne kommentar:
"Klimapartnerskaber mellem danske virksomheder har mange positive effekter. Klimapartnerskaberne kan styrke Danmarks førerposition inden for energieffektivisering og vedvarende energi og det danske mål om uafhængighed af fossile brændstoffer. De er samtidigt med til at fremme virksomhedernes konkurrenceevne gennem reducerede energiudgifter. Det er også vigtigt at fremhæve, at klimapartnerskaber kan bane vejen for nye forretningsmodeller og innovative samarbejdsformer om vedvarende energi og energieffektivitet, hvilket er væsentligt, hvis vi skal nå vores ambitiøse målsætninger på energiområdet. Så jeg synes bestemt, at der er god grund til at fejre den slags projekter."

Om partnerskabets betydning for Novo Nordisk siger Henrik Wulff, Executive Vice President i Novo Nordisk:
"Klimapartnerskabet med DONG Energy har givet os inspiration til ambitionen om kun at anvende elektricitet fra vedvarende energikilder på alle vores globale produktionsanlæg fra 2020, samtidig med at vi fortsætter vores fokus på energibesparelser. Sammen med DONG Energy har vi desuden taget fat på at bistå udvalgte leverandører med at reducere deres energiforbrug."

Partnerskabet har haft stor værdi for DONG Energy, siger Morten Buchgreitz, Executive Vice President:
"Klimapartnerskabet med Novo Nordisk har været et skoleeksempel på energispareindsatsen i dansk erhvervsliv. Vi har indgået klimapartnerskaber inden for vidt forskellige brancher. Vores partnere tæller blandt andet store erhvervsvirksomheder, organisationer samt bolig- og pensionsselskaber. På trods af den opmærksomhed, der i mange år har været på energiforbrug i Danmark, har vi typisk kun kunnet reducere vores partneres energiforbrug med 10-30 procent. Derfor er det også en model, der har vakt opsigt internationalt, og vi er i dialog med virksomheder på vores andre markeder om lignende samarbejder."

Det tætte og langvarige samarbejde har kastet meget andet af sig end energibesparelser. Blandt de innovative energiløsninger er en ny aftale, som fra foråret 2018 vil yde endnu et markant bidrag til den danske produktion af grøn energi fra biogas. Et nyt biogasanlæg i Kalundborg skal omdanne restprodukter fra Novozymes' og Novo Nordisks fabrikker i Kalundborg til bionaturgas. Novozymes blev i øvrigt i 2008 DONG Energy's klimapartner nr. 2. Siden har DONG Energy indgået mere end 100 klimapartnerskaber.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Morten Kidal +45 9955 9583