Grøn fjernvarme

Skærbækværket leverer for første gang grøn fjernvarme til Trekantområdet
Søndag den 7. maj 2017 begyndte teknikerne at fyre op i den første af de to fliskedler.
Mandag den 22. maj, kl. 16.40 sendte Skærbækværkets nye fliskedler den første grønne fjernvarme ud til varmekunderne i Trekantområdet. Det markerer en vigtig milepæl i arbejdet med at sikre Trekantområdet en grøn konkurrencedygtig varmeforsyning med høj forsyningssikkerhed.

"Den første grønne varme fra Skærbækværket til fjernvarmekunderne i Trekantområdet markerer opfyldelsen af en vigtig og konkret målsætning," siger Leif Høgh Sørensen, projektleder i DONG Energy.

Siden DONG Energy og Trekantområdets Varmetransmissionsselskab, TVIS, i juni 2014 blev enige om en ny varmeaftale gældende frem til 2037, er der arbejdet intensivt på at udbygge Skærbækværket med to nye fliskedler og tilhørende logistik til håndtering af træflisen.

Søndag den 7. maj 2017 kunne teknikerne begynde at fyre op i den første af de to fliskedler, og efter en grundig dampblæsning af kedelrørene, er kedlen nu blevet forbundet med fjernvarmesystemet og kan begynde at levere grøn fjernvarme.

"Den ene af de to nye fliskedler producerer nu grøn fjernvarme, og vi forventer at kunne begynde at fyre op i den anden kedel i løbet af de næste par uger. Til september, når der igen er behov for varmen, skal vi i gang med omfattende tests og trimme anlægget, så vi er klar til fuld produktion, når fyringssæsonen for alvor sætter ind i løbet af efteråret," siger Leif Høgh Sørensen.

Miljøet er den store vinder

"Det er en vigtig milepæl for mange års forberedelse af varmeforsyningen i Trekantområdet. Når biomassevarmen er fuldt implementeret, er fjernvarmen i Trekantområdet 95 procent CO2-neutral. Uanset om du bor i en nybygget lavenergibolig eller et etagebyggeri fra 70'erne, er du med til at beskytte miljøet ved at have fjernvarme, samtidig med at prisen fra TVIS vil blive billigere", siger Anders Jepsen, projektchef ved TVIS.

Skærbækværket tegner sig for cirka 2/3 af fjernvarmeproduktionen til TVIS, som forsyner, hvad der svarer til omtrent 83.000 husstande eller 183.000 beboere i Trekantområdet.

Når op mod 450.000 tons bæredygtig biomasse i form af træflis fremover erstatter brugen af naturgas, reduceres CO2-udledningen fra Skærbækværkets varmeproduktion markant.

Træflisen kommer hovedsageligt fra restprodukter som grene, kviste og udtyndingstræer, og alle DONG Energy's leverandører af træflis skal sikre, at flisen kommer fra bæredygtige skovbrug, hvor skovene bliver genplantet, og biodiversiteten beskyttes.

Udbygningen af Skærbækværket er et vigtigt led i DONG Energy's mål om at omstille energiproduktionen og reducere CO2-udledningen fra el- og varmeproduktionen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk