DONG Energy: Omstrukturering for at understøtte grøn vækst

DONG Energy har i dag offentliggjort frasalget af sin upstream olie- og gasforretning som led i selskabets grønne omstilling. Desuden har selskabet annonceret en ændret organisationsstruktur, der skal udnytte selskabets fulde potentiale og styrke DONG Energy's globale førerposition, når det gælder omstilling til mere bæredygtige energisystemer.
DONG Energy's organisation har haft en konglomeratstruktur, som har fungeret i en periode med omstrukturering af porteføljen, hvor selskabet har trukket sig ud af nogle forretningsaktiviteter og accelereret og omstruktureret andre. Nu, hvor frasalget af selskabets olie- og gasforretning samt omstruktureringen af porteføljen er ved at være afsluttet, vil en ny organisationsstruktur og ledelsesmodel blive implementeret.

Administrerende direktør, Henrik Poulsen, udtaler: "DONG Energy har i de seneste fire-fem år været i gang med en omstruktureringsproces, hvor vi har frasolgt ikke-kerneaktiviteter, skaffet ny kapital og gennemført en børsnotering af selskabet. Med frasalget af Oil & Gas er vi nu nået et punkt, hvor omstruktureringen er ved at være ved vejs ende, og hvor vi skal opbygge den ledelse og organisation, der skal til for at sætte fuld kraft bag vores grønne vækstambitioner."

En 'Executive Committee' bestående af administrerende direktør Henrik Poulsen, CFO Marianne Wiinholt og koncerndirektørerne for de tre forretningsområder, Samuel Leupold (Wind Power), Thomas Dalsgaard (Bioenergy & Thermal Power) og Morten Buchgreitz (Distribution & Customer Solutions) vil bære det fælles ansvar for hele forretningen. Derudover vil et nyt 'Management Team' se dagens lys. Det omfatter 'Executive Committee' og 'Senior Vice Presidents' (ledende direktører under koncerndirektørerne) og bliver etableret for at drive den strategiske udvikling og ensrette kulturen på tværs af selskabet. Dette 'Management Team' vil bestå af i alt 20 repræsentanter fra den øverste ledelse.

Henrik Poulsen fortsætter: "Både organisatorisk og mentalt går vi fra at have en konglomeratstruktur til at agere som ét selskab. Fremover vil vi være ét selskab med tre forretningsområder og et antal fælles funktioner, der dækker hele selskabet."

Som følge af den nye organisation og frasalget af olie- og gasforretningen vil der blive gennemført en yderligere effektivisering af stabsstrukturen, ligesom der vil blive iværksat besparelser for at afspejle den nye selskabsstruktur. Der forventes en samlet reduktion på 115-135 stillinger i Danmark.

Ændringerne blev annonceret i dag på et town hall-møde og på selskabets intranet. Der er indledt en dialog med de relevante medarbejderrepræsentanter om de planlagte stillingsreduktioner, som forventes afsluttet senest 8. juni.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Media Relations

Martin Barlebo +45 9955 9552