DONG Energy indgår aftale om at sælge sin upstream olie- og gasforretning til INEOS

DONG Energy har i dag besluttet at sælge hele sine aktiepost i DONG E&P A/S til INEOS for en ubetinget betaling på USD 1.050 millioner (7,0 milliarder kroner) på kontant og gældsfri basis, en betinget betaling på USD 150 millioner (1,0 milliard kroner), der vedrører separationsanlægget i Fredericia, samt en betaling på USD 100 millioner (0,7 milliarder kroner), som er betinget af, at Rosebank-feltet bliver udviklet.
INEOS vil overtage afviklingsforpligtelser (dekommissionering) på omkring 7,0 milliarder kroner i forbindelse med overtagelsen af DONG E&P A/S. DONG Energy bevarer al cashflow frem til 30. juni 2017 (frit cashflow var 2,1 milliarder kroner i første kvartal 2017) og beholder alle afdækningskontrakter relateret til Oil & Gas-forretningen (markedsværdien var 1,9 milliarder kroner pr. 31. marts 2017).

Om INEOS

  • Førende producent af petrokemikalier og specialkemikalier samt olieprodukter.
  • 18.500 medarbejdere fordelt på 105 produktionsanlæg på verdensplan.
  • Omsætning på ca. USD 40 milliarder i 2016.

Om Oil & Gas

  • Omkring 440 medarbejdere er ansat i DONG Energy Oil & Gas.
  • I alt 50 licenser i Danmark, Norge og Storbritannien.
  • I 2016 blev der i gennemsnit produceret 100.000 tønder olieækvivalenter om dagen.
  • 70 procent af produktionen i 2016 kom fra norske felter, ca. 15 procent fra danske felter og yderligere 15 procent af produktionen kom fra felter vest for Shetlandsøerne i Storbritannien.

Grøn omstilling fuldendt

Henrik Poulsen, administrerende direktør i DONG Energy, siger:
"Siden vi i 2016 tog beslutningen om at frasælge vores upstream olie- og gasforretning, har vi arbejdet målrettet på at opnå den bedste transaktion ved at sælge virksomheden i sin helhed til en fair og fornuftig pris med optimale betingelser for, at Oil & Gas-forretningen kunne udvikles på lang sigt. Det er præcist det, vi opnår med aftalen med INEOS."

Henrik Poulsen fortsætter: "Denne transaktion fuldender DONG Energy's omstilling til at være et førende selskab, der udelukkende opererer inden for vedvarende energi."

Transaktionen forventes at give en regnskabsmæssig gevinst ved salg af virksomheder på omkring 2,5 milliarder kroner, hvilket inkluderer den betingede betaling, der knytter sig til separationsanlægget i Fredericia. Når transaktionen er afsluttet, vil gevinsten indgå i DONG Energy's regnskab som en del af årets resultat efter skat fra ophørende aktiviteter.

Ud af det samlede ubetingede beløb på USD 1.050 millioner skal køber betale USD 250 millioner (1,7 milliarder kroner) i perioden fra 2018 til 2020.
Transaktionen, som først skal godkendes af myndighederne og visse andre tredjeparter, forventes gennemført i tredje kvartal 2017.

Når transaktionen er afsluttet, vil ca. 440 medarbejdere fra DONG Energy-koncernen, som udfører arbejde for Oil & Gas, overgå til INEOS-koncernen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations 

Ulrik Frøhlke +45 9955 9560