Ny aftale sikrer grøn fjernvarme til Herning, Ikast og Sunds i 15 år

Ny aftale sikrer grøn fjernvarme til Herning, Ikast og Sunds i 15 år
Herningværket skal levere fjernvarme til Eniig Varme, Energi Ikast Varme og Sunds Vand- og Varmeværk frem til 2033. Samtidig skal Herningværket gøres endnu mere effektivt. 

Om Herningværket

Herningværket har en kapacitet på 80 MW el og 174 MJ/s varme. 

Kraftvarmeværket har siden 2009 været i stand til udelukkende at køre på biomasse – hovedsageligt træflis suppleret med træpiller. 

Værket er i stand til at levere varme uden også at skulle producere el. Det kan eksempelvis være aktuelt i de tilfælde, hvor der bliver produceret nok el fra sol- og vindenergi til at dække efterspørgslen. 

DONG Energy har netop indgået en 15-årig aftale med Eniig Varme, Energi Ikast Varme og Sunds Vand- og Varmeværk om at levere fjernvarme fra Herningværket. 

Aftalen indebærer, at Herningværket får etableret et røggaskondenseringsanlæg, som udnytter varmen i røgen. Det vil gøre Herningværket i stand til at trække mere energi ud af træflisen, som er den primære brændselskilde. Værket vil derfor fra 2019 kunne levere den samme mængde varme i Herning, Ikast og Sunds med et brændselsforbrug, der er ca. 20 procent lavere end i dag.

"Jeg er glad for, at Herningværket skal fortsætte med at levere stabil, grøn fjernvarme til vores varmekunder i Herning, Ikast og Sunds. Med den nye aftale gør vi Herningværket endnu mere effektivt og dermed mere klimavenligt," siger Thomas Dalsgaard, Executive Vice President i DONG Energy.


Aftale om billig, sikker, effektiv og grøn varmeleverance

Varmeforsyningsselskaberne i Herning, Ikast og Sunds er meget tilfredse med aftalen, som nu er faldet på plads efter mere end to års forhandlinger.

"Vi er meget tilfredse med resultatet af de meget langvarige forhandlinger, da aftalen sikrer en fortsat grøn varmeleverance til fjernvarmekunderne, så vi kan fastholde en attraktiv varmepris til vores andelshavere i Ikast," siger Kaj Hansen, administrerende direktør i Energi Ikast.

"Det har været vigtigt for os at indgå en aftale, der først og fremmest sikrer kunderne attraktive varmepriser og en stabil varmeforsyning baseret på bæredygtige brændsler. Vi er meget tilfredse med, at der samtidig med indgåelse af en ny varmeaftale også er aftalt forbedringer på Herningværket, så driften bliver mere effektiv og samtidig grønnere," siger Erling Vendelbo Klemmensen, varmechef i Eniig Varme.

"Med den nye aftale ser vi frem til et styrket fjernvarmesamarbejde i Herning-Ikast området. Aftalen forener et generelt behov for billig, sikker, effektiv og grøn varmeleverance med ønsket om en lokal forankring samt nærhed til varmekunderne i Sunds. Med disse rammer kan vi nu udstikke en mere præcis kurs for udviklingen af Sunds Vand- og Varmeværk de næste 10-15 år," siger bestyrelsesformanden for Sunds Vand- og Varmeværk, Stig Østergaard Nielsen.

Den nye varmeaftale dækker perioden fra 2019 til 2033. DONG Energy forventer at påbegynde byggeriet af det nye røggaskondenseringsanlæg i løbet af fjerde kvartal 2017. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk