DONG Energy stopper al brug af kul i 2023

DONG Energy har besluttet, at det fra 2023 skal være helt slut med at fyre med kul på selskabets kraftværker. Beslutningen følger af selskabets vision om at føre an i omstillingen til et bæredygtigt energisystem og skabe et førende grønt energiselskab.
DONG Energy har siden 2006 sænket sit kulforbrug med 73 procent, og nu har selskabet truffet beslutning om endegyldigt at udfase brugen af kul. I 2023 skal det være helt slut med at fyre med kul på DONG Energy’s kraftværker. Kraftværkerne vil erstatte kul med bæredygtig biomasse. 
 
”Vi har besluttet at tage det sidste skridt og udfase al brug af kul på alle vores kraftværker. Fremtiden tilhører de vedvarende energikilder, og derfor omlægger vi nu de sidste af vores kulkraftværker til bæredygtig biomasse. Det er en beslutning, som er i tråd med vores vision om at føre an i omstillingen til et bæredygtigt energisystem og skabe et førende grønt energiselskab,” siger CEO Henrik Poulsen.
 
Kul er stadig et af de mest anvendte brændsler på verdensplan. Omkring 40 procent af verdens strøm bliver produceret på kul til trods for, at kul er det brændsel, der udleder mest CO2. DONG Energy er det første blandt de større europæiske energiselskaber, der træffer en beslutning om helt at udfase kul til produktion af el og varme. 
 

73 % mindre kul siden 2006

 
DONG Energy har siden 2006 reduceret sit kulforbrug med 73 procent gennem en reduktion af antallet af kraftværker og omstilling til bæredygtig biomasse i stedet for kul. Samtidig har selskabet opført mere produktionskapacitet baseret på havvind end noget andet selskab i verden. Dermed er DONG Energy på blot et årti gået fra at være et af de mest kulintensive energiselskaber i Europa til at være blandt Europas grønneste energiselskaber.
 
DONG Energy har siden 2002 fyret med træpiller og flis på både Herningværket og Avedøreværket og har gennem årene øget andelen af biomasse på de to værker. I 2016 er både Studstrupværket ved Aarhus samt Avedøreværket ved København blevet i stand til at køre 100 procent på træpiller og halm, og i løbet af foråret 2017 bliver Skærbækværket ved Fredericia i stand til at køre 100 procent på træflis. 
 
Med DONG Energy’s beslutning om at stoppe al brug af kul i 2023, skal der nu findes en fremtidig løsning for selskabets to sidste kulfyrede kraftværker: Asnæsværket og Esbjergværket. DONG Energy er i dialog med varmekunderne i Kalundborg og Esbjerg om mulighederne for at ombygge de to kraftværker til at fyre med træflis i stedet for kul, når de nuværende varmeaftaler udløber med udgangen af henholdsvis 2017 og 2019. 
 

Over halvdelen af Danmarks CO2-reduktion 

 
Danmarks samlede årlige udledning af drivhusgasser er fra 2006 til 2016 blevet reduceret med ca. 25 mio. tons CO2, og heraf udgør DONG Energy’s reduktion omkring 53 procent. Med beslutningen om helt at udfase kul forventer DONG Energy også at stå for omkring halvdelen af Danmarks samlede reduktion fra 2016 til 2023. 
 
I 2023 forventes selskabet at have reduceret sin årlige CO2-udledning med i alt knap 18 mio. tons i forhold til 2006. Den samlede reduktion svarer til over 9 mio. bilers årlige udledning. I 2023 vil selskabets el- og varmeproduktion udlede omkring 0,5 mio. tons CO2 om året, der primært kommer fra gasfyrede kedler, som skal dække spidsbelastning i fjernvarmesystemet, og situationer med mangel på el. 
 

Skrappe krav til biomasse

 
Træpiller og træflis fra bæredygtigt skovbrug giver markante CO2-reduktioner i forhold til at bruge kul og gas. Træpillerne og træflisen kommer hovedsageligt fra restprodukter som grene og kviste, udtyndingstræer samt fra savsmuld fra møbel- og savværksindustrien. 
 
”Når vi anvender bæredygtig biomasse, opnår vi markante CO2-reduktioner i forhold til, når vi bruger kul og gas. Vores træpiller og flis kommer fra skovområder, der løbende bliver genplantet, så nye træer kan optage den CO2, vi udleder, når vi afbrænder biomassen,” siger Henrik Poulsen.
 
Beslutningen betyder, at DONG Energy nu går i gang med den sidste etape af omstillingen, så selskabet fra 1. januar 2023 ikke længere producerer el og varme baseret på kul.

Læs hele pressemeddelelsen her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ørsted Media Relations 

Carsten Birkeland Kjær +45 9955 7765
eller cabkj@orsted.dk