DONG Energy Wind Power U.S. Inc. og Eversource indgår partnerskab

DONG Energy har indgået partnerskab med New Englands største energiselskab Eversource Energy, som har købt 50 % af Bay State Wind med henblik på at udvikle projektet i fællesskab.

Om Eversource

Eversource (NYSE: ES) leverer el og naturgas til mere end 3,6 mio. el- og naturgaskunder i Connecticut, Massachusetts og New Hampshire. I kraft af sine programmer inden for energieffektivisering er Eversource anerkendt som USA's førende forsyningsselskab af bæredygtighedsorganisationen Ceres, og selskabets ca. 8.000 medarbejdere i tre stater arbejder for at skabe et selskab, hvis mission er at levere stabil energi på sikker vis og uoverfruffen kundeservice.

Yderligere information

Den foreslåede havmøllepark vil blive placeret ca. 28-46 kilometer syd for Martha's Vineyard i et område, der potentielt kan udvikles til en samlet kapacitet på mindst 2 gigawatt, hvilket vil kunne dække en million husstandes elforbrug i Massachusetts.

"Havvind har et stort potentiale i USA, og jeg glæder mig over, at vi har indgået et strategisk partnerskab med Eversource om at udvikle vores første projekt i New England," siger Samuel Leupold, der er Executive Vice President og CEO for DONG Energy Wind Power. Han fortsætter: "Havvind vil øge bredden og forsyningssikkerheden i Massachusetts' energimiks."

"Med sine stærke resultater inden for energieffektivitet og ambitiøse mål for ren energi sætter New England dagsordenen for USA's fremtid inden for ren energi," udtaler Jim Judge, der er CEO for Eversource Energy. "Vores partnerskab med DONG Energy om Bay State Wind giver os god mulighed for at bidrage til at realisere disse mål, og vi glæder os til at kunne levere strøm til vores kunder fra en stabil og vedvarende energikilde."

Et 50/50-partnerskab

DONG Energy Wind Power U.S. Inc. og Eversource vil sammen søge at udvikle, opføre og drive storskala-havmølleprojektet i et 50/50-partnerskab. DONG Energy vil i kraft af sin markedsledende ekspertise inden for havvind være ansvarlig for at udvikle og opføre projektets offshore produktions- og transmissionsaktiver. Eversource vil udnytte sin store transmissionsekspertise i New England til at udvikle og opføre transmissionssystemet på land.

"Havvind er en stabil kilde til energi, som kan produceres i Massachusetts og leveres i stor skala til statens borgere og virksomheder," fortæller Thomas Brostrøm, der er direktør for DONG Energy Wind Power U.S. Inc. "New Englands havdybder og vindhastigheder ligner dem i Europa, hvilket giver gode betingelser for havvind."

En milepæl for havvindindustrien i USA

I april 2015 sikrede DONG Energy sig rettighederne til et udviklingsprojekt i et 776 km2 stort havområde ca. 28 kilometer ud for Martha's Vineyard, som den amerikanske myndighed Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) udbød ved en auktion. I august 2016 vedtog Massachusetts en omfattende energilov, som for første gang nogensinde forpligter statslige forsyningsselskaber til at købe 1.600 MW havvind inden udgangen af 2027. Den første statslige indkøbsrunde, der begynder i juni 2017, repræsenterer en milepæl for havvindindustrien i USA.

DONG Energy og Eversource ønsker at spille en central rolle ved at udnytte de to selskabers ekspertise og erfaring til at hjælpe delstaten med at nå sit mål. Selskaberne forventer at kunne levere den første strøm i begyndelsen af 2020'erne.

Nu er det tid til fremskridt i New England

DONG Energy's vinddivision har med sine 2.000 medarbejdere bygget mere end en fjerdedel af verdens samlede havvindkapacitet. Siden man lancerede verdens første havmøllepark i 1991 har DONG Energy ført an i udviklingen og opførelsen af havmølleparker. Selskabet opfører hvert år større og mere effektive projekter, der kan forsyne endnu flere husstande med ren, stabil og vedvarende energi.

"Vi ser med glæde på det kæmpe fremskridt, der sker inden for havvind i Europa. Vindteknologien udvikler sig hurtigt, produktionen stiger, og priserne falder dramatisk," tilføjer Lee Olivier, der er Executive Vice President for Strategy and Business Development i Eversource Energy. "Nu er tiden inde til at bringe disse fremskridt til New England, og vi er glade for at have indgået partnerskab med så erfaren en projektudvikler."

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Media Relations

Tom Lehn-Christiansen +45 99 55 60 17