DONG Energy sælger fem norske olie- og gasfelter til Faroe Petroleum

DONG E&P Norge AS (DONG Energy) sælger sine ejerandele i fem producerende norske olie- og gasfelter til Faroe Petroleum Norge AS (Faroe).

Fakta om Faroe Petroleum

Faroe Petroleum plc er et uafhængigt olie- og gasselskab, der hovedsageligt fokuserer på efterforskning, vurdering og produktionsmuligheder i Norge og UK.

DONG E&P Norge AS (DONG Energy) sælger sine ejerandele i fem producerende norske olie- og gasfelter til Faroe Petroleum Norge AS (Faroe). Det drejer sig om felterne Trym, Oselvar, Tambar (inklusiv Tambar Øst) og Ula.

David Cook, Executive Vice President i DONG Energy, siger:
"Det er meget tilfredsstillende, at vi har indgået en aftale med Faroe i forhold til disse fem aktiver. Transaktionen er et vigtigt skridt i retning af at optimere vores portefølje af olie- og gasaktiver med fokus på aktiver af høj kvalitet med lave omkostninger."

DONG Energy fortsætter som partner i de norske felter Ormen Lange, Alve, Marulk og Gyda og som operatør af Mjølner-fundet.

Overdragelse af ejerskabet til Faroe er bl.a. underlagt godkendelse af de norske myndigheder og forventes afsluttet i løbet af den sidste del af 2016.

Fakta om licenserne

Ejerandelene i felterne, som overtages af Faroe, er som følger:

Trym 50 %, Oselvar 55 %, Tambar 45 % (Tambar Øst 43,24 %) og Ula 20 %. DONG Energy driver de undersøiske installationer Oselvar og Trym og er partner i Ula og Tambar, som begge drives af BP.

I 2015 bidrog de fem felter med op til ca. 12.000 tønder olieækvivalenter (boe) pr. dag af en samlet produktion i DONG Energy's olie- og gasforretning på ca. 112.000 boe pr. dag.

Produktionslicenserne ligger i den sydlige del af den norske del af Nordsøen.