Endnu et svar til Ole T. Krogsgaard

Ole T. Krogsgaard har i flere end 20 indlæg, primært i JyllandsPosten, kritiseret kapitaludvidelsen i DONG Energy i 2013/2014 og en række andre forhold i DONG Energy. Her har han ganske bramfrit anklaget DONG Energy’s ejere, bestyrelse og direktion for at lyve og manipulere. Krogsgaards påstande er ikke dokumenterede, og de er ganske enkelt forkerte. Det gælder også påstandene i hans seneste indlæg på JyllandsPostens webmedie Finans.dk. 

Behov for kapital efter økonomiske tab
Forfatteren afviser pure, at DONG Energy har været i krise, og at der skulle have været et legitimt behov for at tilføre kapital. Fakta er, at DONG Energy i 2012 led store økonomiske tab på grund af udfordringer i gasmarkedet. Fra 2011 til 2012 faldt DONG Energy's driftsindtjening med 37%, fra 13,8 mia. kr. til 8,6 mia. kr. Samtidig voksede koncernens gæld med 29%, fra 34,1 mia. kr. til 43,8 mia. kr. 

Den udvikling førte til, at rating-bureauet S&P i oktober 2012 nedgraderede deres vurdering af selskabets kreditværdighed, som baseres på forholdet mellem driftsindtjening og nettogæld. I november 2012 blev DONG Energy også sat på negativt outlook af ratingbureauet Fitch. Hvis ikke selskabet havde taget initiativ til at forbedre kapitalstrukturen, var selskabet blevet yderligere nedgraderet.  

Var det sket, ville DONG Energy have været den eneste store energikoncern i Europa uden en solid ”investment grade” rating. Med DONG Energy meget store investeringsprogrammer ville det være uholdbart.

Finansiel handlingsplan i februar 2013
Derfor var det nødvendigt at genetablere koncernens kreditværdighed. DONG Energy's koncernledelse annoncerede i februar 2013 en finansiel handlingsplan, som indeholdt frasalg af ikke-kerneaktiver og ejerandele i kerneaktiver, omkostningsreduktioner, restrukturering af den tabsgivende gasforretning samt tilførsel af egenkapital. Selskabets aktionærer besluttede, at egenkapital skulle indskydes af nye aktionærer. 

En succesfuld gennemførelse af handlingsplanen var en forudsætning for at genskabe DONG Energy's kreditværdighed og derved grundlaget for de investeringer og den udvikling, der siden 2013 har forøget selskabets værdi. Uden ny egenkapital ville det være nødvendigt at bremse investeringerne markant op for at genetablere balancen mellem pengestrømme fra driften og nettogælden.

Nødvendige nedskrivninger
En anden forkert påstand fra som Ole T. Krogsgaard fremfører er, at DONG Energy har gennemført store nedskrivninger for at hjælpe krisehistorien i medierne. Det er en alvorlig anklage at påstå, at en virksomhed fusker med sine regnskaber. For det er reelt det, Krogsgaard siger. Vi har tidligere gjort opmærksom på fakta, men da forfatteren ignorerer disse, gentager jeg dem her. 

I 2012 måtte DONG Energy hensætte 2,9 mia. kr. til tabsgivende kontrakter på gaslagre og LNG-kapacitet samt nedskrive værdien af vores gasfyrede kraftværker i Holland og Storbritannien. Situationen skyldtes overkapacitet, lave kul- og CO2-priser og en negativ udvikling i det europæiske gasmarked – forhold som også førte til nedskrivninger hos flertallet af europæiske energikoncerner, og som markedsudviklingen har vist var fuldt påkrævede.

I 2013, 2014 og 2015 nedskrev DONG Energy sine olie-og gasaktiver. Det skyldtes at priserne på olie og gas faldt markant i løbet af 2014 og 2015, at nogle olie- og gasfelter ikke levede op til forventningerne til, hvor store mængder olie og gas, felterne rummer samt at to igangværende udbygninger blev forsinkede og dyrere end oprindeligt forudsat. Disse forhold har forringet værdien af aktiverne, og derfor kræver regnskabsloven, at deres værdi nedskrives. Alle andre olie- og gasvirksomheder har af de samme årsager også nedskrevet værdien af deres aktiver. 

Grundløse påstande
Ole T. Krogsgaard er en meget flittig debattør, og vi har ved flere lejligheder besvaret hans grundløse påstande i debatindlæg. Når han i sit seneste indlæg beskylder DONG Energy’s adm. direktør for ikke at besvare kritik, er det derfor ikke rigtigt. Henrik Poulsen har inden for de seneste to måneder afholdt to velbesøgte pressemøder, givet mere end 25 interviews i danske og internationale medier og været taler på et offentligt møde med ca. 300 deltagere, arrangeret af Dansk Aktionærforening. Ved alle disse lejligheder har han svaret på kritiske spørgsmål. Samtidig har vi i flere år haft faktabaserede svar på Krogsgaards grundløse påstande liggende på dongenergy.com. Desværre vælger Krogsgaard fortsat at ignorere sagens fakta.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Media Relations

Martin Barlebo +45 9955 9552